Newyddion

Cyfraniad Jonathan yn ddadl seneddol ar y ddiwydiant dur

Darllenwch gyfraniad Jonathan yn dadl seneddol ar y diwydiant dur.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Maint yr argyfwng ynghylch ffisiotherapi oedolion wedi datgelu

Ond dyddiau ar ôl i Aelod Cynulliad Plaid Cymru Rhodri Glyn Thomas fynegi ei bryder ynglŷn â’r lefelau o staff ffisiotherapi yn yr uned strôc ddifrifol yn Ysbyty Glangwili, mae ffigyrau newydd wedi amlygu maint yr argyfwng yng ngorllewin Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pleidleisiau Lloegr-yn-unig

Ymunodd Jonathan â rhaglen Week in Westminster ar Radio 4 i drafod effeithiau 'Pleidleisiau Lloegr-yn-unig.'

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC yn pryderu am adferiad cleifion strôc

Mae’r Aelod Cynulliad Rhodri Glyn Thomas wedi mynegi ei bryder dros gleifion strôc yn Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru (Glangwili) ar ôl i Ddoctor gysylltu ag ef i ddweud nad oes digon o ffisiotherapyddion ar gael yn yr uned strôc ddifrifol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Colofn Jonathan yn y Carmarthen Journal - S4C

Tra bod nifer o bobl yn llongyfarch Margaret Thatcher ar sefydlu darlledwr yr iaith Gymraeg, S4C, mae’r rhan amlaf o lawer- yn enwedig trigolion lleol- yn iawn i gydnabod ymdrechion arwrol fy rhagflaenydd, Gwynfor Evans.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rheolau ambiwlans wedi newid ond amseroedd ymateb heb eu cwrdd o hyd

Er i Lywodraeth Cymru newid y ffordd y mae ambiwlansys yn ymateb i alwadau, amlygodd ffigyrau diweddar mai Hywel Dda oedd yr unig ardal bwrdd iechyd yng Nghymru a fethodd i gwrdd â’r targed ynghylch ymateb i alwadau gyda bygwth bywyd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Jonathan yn cyhuddo'r llywodraeth o fusnesu mewn materion datganoledig

Mae AS Plaid Cymru Jonathan Edwards wedi cyhuddo'r llywodraeth o ‘anablu’ Undebau Llafur ac 'ymyrryd' ar faterion datganoledig, wrth i’r Mesur Undebau Llafur gael ei Ail Ddarlleniad yn Nhŷ'r Arglwyddi nos Lun.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhodri yn cael ei benodi’n Gadeirydd Gweithgor Llywodraeth Cymru

Bydd Aelod Cynulliad Dwyrain Sir Gaerfyrddin, Rhodri Glyn Thomas, yn arwain adolygiad gan Lywodraeth Cymru o ddefnydd y Gymraeg mewn llywodraeth leol ac mewn datblygu economaidd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn galw ar y Prif Weinidog i newid cwrs y berthynas rhwng y DU a Saudi Arabia

Mae AS Plaid Cymru Jonathan Edwards wedi cyhuddo’r Prif Weinidog o safonau dwbl a difaterwch llwyr wedi i bedwar deg saith o garcharorion, nifer ohonynt yn wrthwynebwyr y llywodraeth, gael eu dienyddio yn Saudi Arabia. Galwodd Mr Edwards ar i’r llywodraeth newid cwrs yn eu polisi tranmor yn y rhanbarth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn mynegi edifeirwch dros golled hofrennydd heddlu

Dylai'r rhai sy'n gyfrifol am golled hofrennydd heddlu Dyfed Powys "deimlo cywilydd mawr" - dyna farn AS Plaid Cymru, Jonathan Edwards, sydd wedi gwneud ei sylwadau heddiw ar y diwrnod y daw gwasanaeth hofrennydd heddlu Dyfed Powys i ben.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd