Newyddion

Rhodri yn cael ei benodi’n Gadeirydd Gweithgor Llywodraeth Cymru

Bydd Aelod Cynulliad Dwyrain Sir Gaerfyrddin, Rhodri Glyn Thomas, yn arwain adolygiad gan Lywodraeth Cymru o ddefnydd y Gymraeg mewn llywodraeth leol ac mewn datblygu economaidd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn galw ar y Prif Weinidog i newid cwrs y berthynas rhwng y DU a Saudi Arabia

Mae AS Plaid Cymru Jonathan Edwards wedi cyhuddo’r Prif Weinidog o safonau dwbl a difaterwch llwyr wedi i bedwar deg saith o garcharorion, nifer ohonynt yn wrthwynebwyr y llywodraeth, gael eu dienyddio yn Saudi Arabia. Galwodd Mr Edwards ar i’r llywodraeth newid cwrs yn eu polisi tranmor yn y rhanbarth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn mynegi edifeirwch dros golled hofrennydd heddlu

Dylai'r rhai sy'n gyfrifol am golled hofrennydd heddlu Dyfed Powys "deimlo cywilydd mawr" - dyna farn AS Plaid Cymru, Jonathan Edwards, sydd wedi gwneud ei sylwadau heddiw ar y diwrnod y daw gwasanaeth hofrennydd heddlu Dyfed Powys i ben.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

We need healthy challenge to stop us being a one-party state

In a Western Mail essay piece published on Monday 28th December, Adam Price looks at the pros and cons of the 'village-life' nature of public life in Wales. He says it means communication is good but also that there is a risk of unchallenged 'groupthink'

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS ac AC yn cyfarfod arweinwyr y cyngor i drafod cynlluniau yn achos llifogydd

Roedd yr Aelod Seneddol Jonathan Edwards a'r Aelod Cynulliad Rhodri Glyn Thomas yn Neuadd y Sir heddiw i drafod effeithiau'r llifogydd ledled Sir Gaerfyrddin.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llywodraeth Cymru angen feto i warchod gwasanaethau cyhoeddus rhag TTIP

Mae Jonathan Edwards AS Plaid Cymru wedi defnyddio dadl yn y Ty Cyffredin heddiw i ddadlau y dylai Llywodraeth Cymru gael veto ar TTIP (y Transatlantic Trade and Investment Partnership) er mwyn gwarchod gwasanaethau cyhoeddus Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cefnogwch fusnesau bach ddydd Sadwrn yma

Mae’r gwleidydd lleol, Adam Price, yn cefnogi menter Sadwrn Busnesau Bach y penwythnos yma, ac mae ef wedi annog y trigolion i gefnogi ein siopau lleol wth i ni agosáu at y Nadolig.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pam y byddaf yn pleidleisio yn erbyn gweithredu milwrol

Let us firstly acknowledge we all agree that Daesh/Islamic State is an evil force that the world has to confront. The disagreement relates to the best strategic response to that challenge.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn holi’r Prif Weinidog ynglŷn ag ymyrraeth filwrol yn Syria

Fe wnaeth yr Aelod Seneddol lleol Jonathan Edwards bachu ar y cyfle i holi’r Prif Weinidog yr wythnos hon i alw am fwy o bwysau diplomyddol ar fyddinoedd y llywodraeth sy’n lladd y rheiny sydd yn ceisio atal Daesh, a adnabyddir yn fwy cyffredinol fel Y Wladwriaeth Islamaidd neu ISIL, yn Syria ac Irac.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gymru i gael pwerau treth incwm heb refferendwm

Mae Jonathan Edwards AS Llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, wedi croesawu cyhoeddiad heddiw yn yr Adolygiad Gwariant yn nodi y bydd Cymru yn derbyn pwerau treth incwm heb refferendwm - buddugoliaeth i Blaid Cymru, y cyntaf i ddadlau am newid o'r fath

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd