Newyddion

Y frwydr yn erbyn Covid-19 yn cael hwb enfawr trwy ddylunio a chynhyrchu dyfais anadlu newydd yng ngorllewin Cymru i arbed bywydau di-rif

Mae uwch-ymgynghorydd yn Ysbyty Glangwili Caerfyrddin a chwmni o Rydaman wedi cynllunio dyfais i helpu cleifion Covid-19 mewn ysbytai i anadlu.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Colofn Herald - Jonathan Edwards

Y Cymry yn y Coch

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Jonathan Edwards yn galw am gefnogaeth gan Lywodraeth Prydain mewn achosion o lifogydd difrifol

Yn ystod dadl yn Nhŷ’r Cyffredin yr wythnos hon (dydd Llun 24ain Chwefror) galwodd Jonathan Edwards AS ar Lywodraeth Prydain i gamu i mewn i gynorthwyo’r cymunedau a heffeithiwyd gan lifogydd difrifol. Cynhaliwyd y ddadl yn San Steffan mewn ymateb i storm Ciara a storm Dennis.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Economi Cymru wedi ei niweidio gan reilffordd ‘Lloegr a Chymru’

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar drafnidiaeth, Jonathan Edwards AS, fod “HS2 yn sarhad i’r trethdalwr Cymreig” yn dilyn y cyhoeddiad ei fod wedi cael caniatâd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Jonathan Edwards yn galw am gefnogaeth gan Lywodraeth Prydain mewn achosion o lifogydd difrifol

Yn ystod Cwestiwn Brys yn Nhŷ’r Cyffredin heddiw (6ed Chwefror) fe gododd Jonathan Edwards, llefarydd Plaid Cymru dros faterion Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon, pryderon y gallai Llywodraeth San Steffan rhoi dyfodol darlledu cyhoeddus Cymru mewn perygl- yn yr iaith Gymraeg a Saesneg.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Adam a Jonathan wedi mynychu Brecwast Ffermdy yn Llanarthne

Cefnogodd Adam Price a Jonathan Edwards Brecwast Ffermdy Undeb Amaethwyr Cymru, sef digwyddiad codi arian er budd Sefydliad DPJ, yn Neuadd y Pentref Llanarthne.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Colofn Herald - Jonathan Edwards

Iran Crisis

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gall taliad uniongyrchol i blant Cymru “godi 50,000 o blant allan o dlodi” - Adam Price AC

Dileu tlodi plant yn flaenoriaeth i'r Blaid meddai'r Arweinydd Adam Price

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Jonathan Edwards - Neges Ail-ethol

Ysgrifennaf y neges hon ar drothwy etholiad San Steffan a fydd yn llunio dyfodol Cymru am genhedloedd ac sydd yn gofyn i ni wneud dewis penodol rhwng dau lwybr posibl.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwneud i Sir Gaerfyrddin Gyfrif - Jonathan Edwards

Mae ymgeisydd Plaid Cymru dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Jonathan Edwards wedi amlinellu’r addewidion lleol y mae’n sefyll dros.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.