Newyddion Diweddaraf

Dicter ynglŷn â chau dros dro Swyddfa Bost Llanymddyfri

Mae’r cynrychiolwyr lleol wedi ymateb yn ddig ar ôl i Swyddfa’r Post Cyf gyhoeddi y byddai colled i wasanaethau yn Llanymddyfri tra bod y Swyddfa Bost yn symud i’w lleoliad newydd.
Darllenwch fwy

Cyngor Sir yn cefnogi ymgyrch WASPI yn unfrydol wrth i lawer fynychu’r sesiwn gynghori

Roedd yr ymgyrch ar gyfer pensiynau teg i fenywod yn bendant ar yr agenda'r wythnos hon wrth i fenywod ac aelodau etholedig cynyddu eu hymgyrch.
Darllenwch fwy

Pryder gwleidyddion ynghylch canoli gwasanaethau ysbyty arbenigol i Gaerdydd

Mae gwleidyddion Plaid Cymru Jonathan Edwards AS ac Adam Price yn pryderu na fydd gan gleifion gorllewin Cymru cydraddoldeb mynediad i wasanaethau ysbyty arbenigol wrth i GIG Cymru gynnig lleoli Canolfan Trawma Difrifol yng Nghaerdydd yn lle Abertawe.
Darllenwch fwy

Ffigurau newydd yn dangos bod cynllun economaidd Llafur yn “achosi anghydraddoldeb”

Mae Aelod Cynulliad Sir Gaerfyrddin ac Ysgrifennydd Cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi, Adam Price AC wedi cael ffigurau newydd sydd yn dangos y caiff rhai mannau o Gymru eu hariannu bron pedair gwaith yn fwy'r pen nag eraill.
Darllenwch fwy

Cyngor pensiwn i Fenywod WASPI

Cynhelir sesiwn galw heibio yn Llyfrgell Rhydaman ar ddydd Sadwrn 10fed o Fawrth gan yr ymgyrch Menywod yn Erbyn Anghydraddoldeb Pensiwn y Wladwriaeth (WASPI) er mwyn cynnig cyngor ar sut y gall fenywod a anwyd yn y 1950au gwyno am y newidiadau i’w pensiwn y wladwriaeth.
Darllenwch fwy

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.