Newyddion Diweddaraf

Datganiad: Arweinyddiaeth Plaid Cymru

Cyhoeddodd Adam Price pwynhawn yma ei bod yn falch i dderbyn yr enwebiadau y derbyniwyd i sefyll fel arweinydd nesaf Plaid Cymru.
Darllenwch fwy

Plaid Cymru yn ymateb i gynigion trawsnewid Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Wrth ymateb i gyhoeddi dogfen ymgynghorol ar drawsnewid gwasanaethau clinigol, a lansiwyd heddiw gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, mae gwleidyddion Plaid Cymru o bob cwr o’r rhanbarth wedi dweud ei bod yn bryd i Lywodraeth Lafur Cymru fuddsoddi’n iawn mewn gwasanaethau iechyd a chymdeithasol yng ngorllewin Cymru.
Darllenwch fwy

Cefnogwch Ysbyty Treforys ar gyfer y Ganolfan Trawma Difrifol’ gwleidyddion Plaid yn annog y byrddau iechyd lleol

Mae gwleidyddion Plaid Cymru ar draws De Orllewin Cymru wedi annog y byrddau iechyd lleol i gefnogi Ysbyty Treforys yn ei hymgyrch i leoli’r Canolfan Trawma Difrifol yno.
Darllenwch fwy

Angen blaenoriaethu tyllau cyn cyfyngiadau parcio diangen, meddai Adam wrth Lywodraeth Cymru

Yn hytrach na gosod cyfyngiadau aros nad oes eu heisiau ar briffordd yr A483 yn Llandybie a Ffairfach, Llandeilo, fe ddylai Llywodraeth Cymru ganolbwyntio ei hamser ac ymdrechion ar ddatrys y tyllau ar yr un heol- dyna oedd y neges yr wythnos hon gan Aelod Cynulliad Plaid Cymru, Adam Price a ddywedodd bod y llywodraeth wedi “colli gafael ar ein cymunedau yn llwyr”.
Darllenwch fwy

Economi’r DU bellach yn tyfu’n arafach nag unrhyw economi uwch-ddatblygedig yn y byd

Mae Plaid Cymru wedi ymateb i Ddatganiad Gwanwyn y Canghellor, gan feirniadu’r Canghellor am ddathlu sefyllfa economi’r DU sy’n tyfu’n arafach nag unrhyw economi uwch-ddatblygedig yn y byd.
Darllenwch fwy

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.