Newyddion Diweddaraf

Y frwydr yn erbyn Covid-19 yn cael hwb enfawr trwy ddylunio a chynhyrchu dyfais anadlu newydd yng ngorllewin Cymru i arbed bywydau di-rif

Mae uwch-ymgynghorydd yn Ysbyty Glangwili Caerfyrddin a chwmni o Rydaman wedi cynllunio dyfais i helpu cleifion Covid-19 mewn ysbytai i anadlu.
Darllenwch fwy

Colofn Herald - Jonathan Edwards

Y Cymry yn y Coch
Darllenwch fwy

Jonathan Edwards yn galw am gefnogaeth gan Lywodraeth Prydain mewn achosion o lifogydd difrifol

Yn ystod dadl yn Nhŷ’r Cyffredin yr wythnos hon (dydd Llun 24ain Chwefror) galwodd Jonathan Edwards AS ar Lywodraeth Prydain i gamu i mewn i gynorthwyo’r cymunedau a heffeithiwyd gan lifogydd difrifol. Cynhaliwyd y ddadl yn San Steffan mewn ymateb i storm Ciara a storm Dennis.
Darllenwch fwy

Economi Cymru wedi ei niweidio gan reilffordd ‘Lloegr a Chymru’

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar drafnidiaeth, Jonathan Edwards AS, fod “HS2 yn sarhad i’r trethdalwr Cymreig” yn dilyn y cyhoeddiad ei fod wedi cael caniatâd.
Darllenwch fwy

Jonathan Edwards yn galw am gefnogaeth gan Lywodraeth Prydain mewn achosion o lifogydd difrifol

Yn ystod Cwestiwn Brys yn Nhŷ’r Cyffredin heddiw (6ed Chwefror) fe gododd Jonathan Edwards, llefarydd Plaid Cymru dros faterion Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon, pryderon y gallai Llywodraeth San Steffan rhoi dyfodol darlledu cyhoeddus Cymru mewn perygl- yn yr iaith Gymraeg a Saesneg.
Darllenwch fwy

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.