Newyddion

Colofn Jonathan yn y Herald

Darllenwch golofn Jonathan yn y Carmarthenshire Herald.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS ac AC Nant-y-caws yn gwneud sylw ar dor-pib linell olew

Mae’r Aelod Seneddol Jonathan Edwards a’r Aelod Cynulliad Adam Price, sydd yn cynrychioli ardal Nant-y-caws a’r ardaloedd cyfagos wedi gwneud sylw ar dor- pib linell olew.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid yn lawnsio Papur Comisiwn Isadeiledd i Gymru

Gallai Comsiwin Seilwaith Cenedlaethol Cymru (NICW) Plaid Cymru gyflwyno ysgolion, ysbytai, ffyrdd a rheilffyrdd newydd a seilwaith band llydan ar draws Cymru, meddai Gweinidog Cabinet cysgodol y blaid dros Gyllid a’r Economi Adam Price.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Jonathan yn ceisio sicrwydd ar drydaneiddio rheilffordd

Mae’r AS Sir Gaerfyrddin a llefarydd Plaid Cymru ar Drafnidiaeth yn San Steffan, Jonathan Edwards, wedi galw ar Lywodraeth y DU i roi ymrwymiad a dyddiad pendant ar gyfer trydaneiddio Rheilffordd y Great Western i Abertawe.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

100 Diwrnod ers Brexit - Y DG yn y Tywyllwch

100 diwrnod ers y refferendwm ar yr Undeb Ewropeaidd, mae Plaid Cymru wedi lansio ymosodiad ffyrnig ar bleidiau San Steffan am eu hymateb ‘blêr, anghyfrifol a thwyllodrus’.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Croesawu Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor

Mae ymgyrch Plaid Cymru i ddiogeli dros 19,000 o drigolion Sir Gaerfyrddin rhag toriadau i’w cefnogaeth treth cyngor yn parhau i fod yn llwyddiannus ar ôl i Lywodraeth Cymru gadarnhau'r wythnos hon y byddai’n ymestyn y gefnogaeth am flwyddyn arall.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dyfodol iechyd, lles ac adfywiad economaidd Llanymddyfri wedi trafod mewn cyfarfod lefel uwch

Cafodd llewyrch economaidd a’r argaeledd o wasanaethau iechyd i Lanymddyfri a’r ardaloedd cyfagos eu trafod wythnos diwethaf ar ôl i’r gwleidyddion lleol, Jonathan Edwards AS ac Adam Price AC, trefnu trafodaeth lefel uwch gydag amryw o sefydliadau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhaid i'r BBC gynrychioli'r gynulleidfa yng Nghymru yn well

Mae’r AS dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr wedi galw am aelod parhaol Cymreig i eistedd ar Fwrdd rheoliadau allanol y BBC, Ofcom, er mwyn sicrhau bod y darlledwr yn atebol dros ei gwasanaethau i gynulleidfaoedd yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cymru heb lais yn y trafodaethau Brexit wrth i Weinidog yr Alban deithio i Whitehall

Mae Aelod Seneddol lleol a llefarydd Plaid Cymru ar Brexit yn San Steffan, Jonathan Edwards AS, heddiw wedi cyhuddo’r Prif Weinidog Carwyn Jones o ‘gondemnio Cymru i amherthnasedd’ drwy fethu a chreu rôl Gweinidog Brexit Llywodraeth Cymru i gynrychioli anghenion y genedl yn y trafodaethau sydd ar droed.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Diffyg ffocws gan y llywodraeth yn niweidio ffawd economaidd Cymru

Mae Aelod Cynulliad Sir Gaerfyrddin a Gweinidog Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Gyllid a’r Economi, Adam Price, wedi rhybuddio fod diffyg eglurder Llywodraeth Cymru ar bolisi economaidd yn niweidio’r economi.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd