Newyddion

Ymrwymiad buddsoddiad Cymreig y Canghellor yn “sarhad”, medd Plaid Cymru

Mae llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, Jonathan Edwards AS, wedi beirniadu ymrwymiad buddsoddiad Cymreig Llywodraeth y DU yn “sarhad” gan alw “diffyg parch San Steffan tuag at y gwledydd datganoledig” yn “isafbwynt newydd.”

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid yn galw am adolygiad o Gynllun Pensiwn y Glowyr

Mae cynrychiolwyr Plaid Cymru wedi galw'r wythnos hon am adolygiad o Gynllun Pensiwn y Glowyr mewn ymgais i ennill mwy o fanteision i gyn-lowyr.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhaid i’r Llywodraeth roi’r gorau i ‘ideoleg methiannus llymder’

Mae llefarydd y Blaid ar y Trysorlys, Jonathan Edwards AS, wedi rhybuddio nad yw rhoi’r gorau i dargedau blaenorol George Osborne yn ddigon ac na fydd hyn ynddo’i hyn yn golygu lliniaru ar doriadau mewn gwariant. Galwodd ar Ganghellor y Trysorlys i gydnabod fod ‘ideoleg llymder’ San Steffan wedi methu, ac iddo gyhoeddi newid strategaeth yn ei Ddatganiad yr Hydref.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Colofn Jonathan yn y Carmarthenshire Herald

Mae Jonathan Edwards yn ysgrifennu ei golofn wythnosol yn y Carmarthenshire Herald.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Y Blaid yn lansio ymgyrch Brexit i 'gael yr atebion mae Cymru yn haeddu'

Am y tro cyntaf, bydd Plaid Cymru yn lansio ymgyrch draws-seneddol heddiw gan alw llywodraethau Cymru a San Steffan i gyfrif ynghylch eu safbwynbt ar Brexit.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Colofn Jonathan yn y Carmarthenshire Herald

Mae Jonathan Edwards yn ysgrifennu ei golofn wythnosol yn y Carmarthenshire Herald.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Adam yn sicrhau archwiliad y Swyddfa Archwilio i grantiau busnes Llywodraeth Cymru

Bydd Swyddfa Archwilio Cymru yn cynnal archwiliad o gefnogaeth Llywodraeth Cymru i fusnesau medd Aelod Cynulliad Plaid Cymru Adam Price heddiw yn dilyn derbyn cadarnhad gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Jonathan Edwards i eistedd ar Bwyllgor Brexit dylanwadol Tŷ'r Cyffredin

Mae Plaid Cymru wedi bod yn llwyddiannus wrth geisio sedd ar Bwyllgor Dethol Gadael yr UE – pwyllgor dylanwadol a elwir hefyd yn Bwyllgor Brexit.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

£1biliwn i Gymru: Plaid Cymru yn mynnu ei chyfran o arian Heathrow

Mae llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, Jonathan Edwards AS, wedi galw ar i Gymru gael “ei chyfran deg” o fuddsoddiad cyhoeddus mewn ehangu meysydd awyr yn ne-ddwyrain Lloegr.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhaid i San Steffan ganiatáu Cronfa Gyfoeth Gymreig, gwerth biliynau

Gall Cymru gael Cronfa Gyfoeth Gymreig gwerth biliynau er mwyn buddsoddi mewn seilwaith a thyfu’r economi, wrth i Aelod Seneddol Plaid Cymru, Jonathan Edwards barháu efo’i ymgyrch.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd