Llywodraeth Brydeinig yn bradychu Cymru ynghylch addewid trydaneiddio’r rheilffordd

high-speed-rail.jpg

Heddiw fe wnaeth y Llywodraeth Brydeinig tro pedol ar addewid i drydaneiddio Prif Linell De Cymru i Abertawe.  Rhoddodd y blaid Lafur yr addewid cyntaf i drydaneiddio’r llinell yn 2009 cyn i’r Torïaid addo’r un peth yn 2010.

Ceisiodd Ysgrifennydd Trafnidiaeth San Steffan gyfiawnhau ei benderfyniad drwy awgrymu y byddai cyfyngiadau cyflymder presennol yn cyfyngu ar effaith y trydaneiddio.

Cymru, ynghyd ag Albania a Moldofa, yw’r unig wledydd yn Ewrop heb un fodfedd o'r rheilffordd wedi ei thrydaneiddio.

Dywedodd AS Sir Gaerfyrddin a llefarydd Plaid Cymru ar Drafnidiaeth, Jonathan Edwards AS:

“Dyma dro pedol warthus gan y Llywodraeth Brydeinig, sydd yn torri addewid pendant a wnaethpwyd i’r Cymry. Gwna’r Llywodraeth Brydeinig penderfyniadau isadeiledd yn seiliedig o blaid dinasoedd mawr Lloegr er anfantais i economi Cymru, a gofynnir i drethdalwyr Cymreig dalu am y fraint.

“Mae Cymru yn parhau fel yr unig wlad yng ngorllewin Ewrop heb fodfedd o reilffordd wedi’i thrydaneiddio, ac yn y cyfamser mae trethdalwyr Cymreig yn cyfrannu at dalu am y rheilffordd fwyaf drud yn y byd- yn Lloegr- ar gost ddisgwyliedig o £400 miliwn y filltir.

“Mae’n esgeulustod dyletswydd gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru i geisio amddiffyn y tro bedol a disgwyl i bobl Cymru fod yn ddiolchgar am ein cerbydau ‘newydd’ a adeiladwyd yn yr 1980au. Mae ei Lywodraeth yn twyllo’r bobl y mae’n honni ei fod yn cynrychioli.

“Addawyd trydaneiddio llawn i Gymru gan y Blaid Lafur yn 2009 a’r Ceidwadwyr yn 2010- mae’n ddigon o sgandal ein bod dal yn aros wyth mlynedd yn ddiweddarach ond mae’n hollol warthus i’r Llywodraeth Brydeinig torri ei haddewid nawr.

“Caiff Chymru nid yn unig ei rheoli gan Lundain, ond caiff ei difetha gan Lundain. Nid yw San Steffan yn gweithio i Gymru. Yr unig ateb hir dymor yw datganoli’r cyfrifoldeb dros isadeiledd rheilffordd i Gymru er mwyn i ni fynd ati i ddatblygu ein rhwydwaith trafnidiaeth a sicrhau fod arian trethdalwyr Cymru wedi gwario yng Nghymru- nid i gynnal rheilffyrdd Lloegr.”

Ychwanegodd llefarydd Plaid Cymru ar isadeiledd, Dai Lloyd AC:

“Dyma frad llwyr o’r bobl oedd wedi credu’r Ceidwadwyr pan ddywedant y byddwn yn cael gwell gwasanaethau rheilffyrdd, ac i’r bobl oedd yn gobeithio y byddai eu teithiau wedi cyflymu a chyfleoedd wedi ehangu gan uwchraddio rhwydwaith y rheilffordd. Nid yw Cymru yn sefyll yng Nghaerdydd, ond mae’n amlwg bod y Torïaid yn credu hynny. Mae’n hanfodol i uwchraddio ein hisadeiledd tu hwnt o Gaerdydd os ydym am gryfhau’r economi ledled Cymru.

“Yr wythnos hon mae’r llywodraeth Llafur wedi ceisio ein twyllo â threnau sydd bron 40 mlwydd oed sydd ryw ffordd yn “cyflawni gwelliannau” a bellach dywed wrthym fod yr addewid o uwchraddio’r rheilffordd wedi dileu. Er hynny, nid oes dim buddsoddiad o gwbl mewn isadeiledd rheilffordd gogledd Cymru.

“Mae pobl wedi hen flino ar y trenau ‘ar ôl rhywun arall’ a gwasanaethau rheilffyrdd gwael. Trwy gydol yr amser mae trethdalwyr Cymreig yn talu tuag at ehangu HS2 yn Lloegr.

“Mae gan y Llywodraeth Geidwadol wyneb i edrych ym myw llygaid bobl Cymru, a dylai Llafur teimlo cywilydd bod eu haneffeithioldeb wedi caniatáu i hyn ddigwydd.”

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.