Peidiwch ag anwybyddu’r Dyffrynnoedd Gorllewinol, meddai AC Plaid wrth Lywodraeth Cymru

western-valleys-header.jpg

Mae Adam Price wedi galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau caiff y cymhellion a wnaethpwyd yn yr adroddiad Ein Cymoedd, Ein Dyfodol a gyhoeddwyd gan Weithlu Cymoedd De Cymru eu hehangu i gynnwys Dyffryn Aman a Chwm Gwendraeth yng nghynlluniau economaidd Llywodraeth Cymru.

Sefydlodd yr adroddiad Ein Cymoedd, Ein Dyfodol a lansiwyd wythnos diwethaf gan Lywodraeth Cymru, chwe thref i weithredu fel canolbwyntiau economaidd ar gyfer strategaeth economaidd ehangach i gyflawni tyfiant economaidd. Wrth anelu at fynd i’r afael â materion parhaol megis tlodi, methodd yr adroddiad i ehangu i’r ardaloedd a nodwyd yn fwy gorllewinol na Chymoedd Nedd, fellyyn anwybyddu’r heriau helaeth sydd yn wynebu Dyffryn Aman a Chwm Gwendraeth.

Mae’r AC Plaid Cymru wedi annog Cadeirydd y Tasglu, Alun Davies AC, sydd hefyd yn Weinidog Llywodraeth Cymru dros y Gymraeg, i gydnabod y cyfleoedd i gryfhau a hybu’r iaith Gymraeg wrth ehangu gwaith y tasglu.

Galwa Adam Price am greu canolbwynt economaidd newydd, wedi ei leoli yn nyffrynnoedd y gorllewin, yn ychwanegol at y chwech a amlinellwyd yn barod, i gynorthwyo i gyflawni tyfiant economaidd ar gyfer y cymunedau amgylchynol.

Ar ôl i Lywodraeth Cymru amlinellu yn ddiweddar ymrwymiad yn ei chynigion Cymraeg 2050 i gysylltu ymdrechion i gryfhau’r iaith Gymraeg â thyfiant economaidd a buddsoddiad llywodraeth, dywedodd Adam Price y byddai creu canolbwynt newydd yn ardal Aman a Gwendraeth yn cyflenwi’r ddau amcan- hyrwyddo tyfiant economaidd a hybu’r iaith.

Dywedodd AC Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Adam Price:

“Wrth gwrs mae’r adroddiad diweddar ynghylch gwella ffyniant economaidd cymoedd de Cymru i’w groesawu. Mae’n ddarn o waith cynhwysfawr ac os caiff ei weithredu’n gywir gall gyflawni buddion pwysig a sylweddol i’r ardaloedd lle y canolbwyntiwyd.

“Credaf fodd bynnag bod angen i Lywodraeth Cymru ehangu ei gwaith a sicrhau fod cymunedau Dyffryn Aman a Chwm Gwendraeth wedi eu cynnwys yn ei chynlluniau ar gyfer y dyfodol os ydym am fynd i’r afael yn iawn â’r lefelau syfrdanol o dlodi ac anghydraddoldeb.

“Yn ystod dyddiau Llywodraeth Glymblaid ‘Cymru’n Un’ Plaid Cymru a Llafur, cawsom y cyfle i weithio ar un Strategaeth Cymoedd y Gorllewin pendant. Ni chaiff y llywodraeth Lafur newydd anwybyddu’r gwaith hanfodol sydd angen i wella tynged ein cymunedau yma yng ngorllewin Cymru.

“Wrth i Lywodraeth Cymru fynd ati i sefydlu chwe chanolbwynt economaidd yng nghymoedd de Cymru, rwy’n bendant fod yna gyfle i ymestyn y gwaith hwn i Sir Gaerfyrddin a chyflenwi amcan heriol arall gan gynorthwyo i gyrraedd 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg.

“Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud llawer o’i hymrwymiad i sicrhau dyfodol yr iaith Gymraeg. Byddai sefydlu’r seithfed canolbwynt economaidd yn y dyffrynnoedd gorllewinol yn dod ag awch deinamig i strategaeth economaidd yng Nghymru, gan gysylltu ein hiaith a threftadaeth genedlaethol â gweledigaeth economaidd.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.