Gweithwyr Cymru gyda’r cyflogau isaf yn y DU

local-bank.jpg

Wrth i enillion cyfartalog wythnosol yng Nghymru cwympo i’r isaf o holl ranbarthau’r DU, mae Plaid Cymru wedi rhybuddio ei fod yn bryd i Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru fuddsoddi mewn pobl.

Dywedodd yr Aelod Cynulliad lleol ac Ysgrifennydd Cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi a’r Seilwaith, Adam Price, bod y ffigurau yn dangos bod llymder wedi methu yng Nghymru.

Dywedodd mai nawr oedd yr amser i gyflwyno prosiectau buddsoddi cyfalaf, megis gwelliannau seilwaith, ac i Lywodraeth Cymru gefnogi busnesau Cymreig i dyfu a llwyddo.

Dywedodd Ysgrifennydd Cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi a’r Seilwaith, Adam Price:

“Mae cyflogau cyfartalog wythnosol yng Nghymru bellach £52 o dan gyfartaledd y DU a’r isaf yn y DU. Mae’n enghraifft glir o fethiant Llywodraethau Cymru a’r DU yn eu dyletswydd i bobl Cymru.

“Mae agenda llymder mympwyol y Torïaid wedi methu, ac mae wedi methu Cymru yn fwy nag unrhyw le arall. Yn y cyfamser mae’r llywodraeth Lafur yng Nghymru wedi methu â chyflawni’r tyfiant economaidd yr ydym angen.

“Mae’n bryd i roi gorau i’r diwylliant o doriadau; mae wedi arwain at ddim ond ddirywiad economaidd. Mae’n bryd i fuddsoddi yn ein pobl a’n cymunedau.

“Mae Plaid Cymru wedi galw ers cryn amser am fuddsoddi cyfalaf i uwchraddio seilwaith ar draws Cymru gyfan. Rydym wedicyflwyno modelau cyllid arloesol i atal yr agenda llymder, er mwyn creu swyddi, hybu’r economi a rhoi arian ym mhocedi’r bobl.

“Hefyd mae angen i Lywodraeth Cymru flaenoriaethu buddsoddiadau ym musnesau wedi eu lleoli yng Nghymru drwy Fanc Datblygu Cymru, ac i roi gorau i’w pholisi o ddarparu arian rhydd i gwmnïau mawr o dramor sydd yn cyflawni braidd dim buddion hir dymor i economi Cymru.

“Mae pobl yng Nghymru yn aml wedi eu cloi i mewn i gylch o gyflogau isel. Mae’n bryd i dorri’r cylch a datgloi tyfiant economaidd.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.