Incwm yng Nghymru 35% yn is nac yn Llundain

Budget.jpg

Mae adroddiad gan yr IPPR wedi rhoi dyfarniad damniol ar reolaeth San Steffan dros wledydd y DG, sy’n datgelu’r ffaith mai’r DG yw’r economi mwyaf anghytbwys yn Ewrop.

Mae’r adroddiad, a gyhoeddir heddiw (Mercher 6 Medi) yn dangos fod y DG yn mynd trwy’r cyfnod hwyaf o farweidd-dra economaidd mewn 150 mlynedd.

Mae’n amlygu bod rheolaeth San Steffan dros bedair gwlad y DG wedi arwain at anghydraddoldeb cynyddol o ran cyfoeth, gyda Chymru’n cael ei tharo galetaf. Yr oedd cyfran Cymru o GVA y DG - mesur o berfformiad economaidd - yn is yn 2014 nac y bu ym 1997, a bod incwm pobl Cymru 35% yn is nac yn Llundain - y bwlch mwyaf yn unrhyw rai o wledydd y DG neu ranbarthau Lloegr.

Mae’r adroddiad yn argymell trosglwyddo nifer sylweddol o gyfrifoldebau ymaith oddi wrth San Steffan ac i’r gwledydd datganoledig, gan gynnwys mwy o ddatganoli ariannol.

Yn ei sylw, meddai llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, Jonathan Edwards AS:

“Mae’r adroddiad yn ddyfarniad damniol ar reolaeth San Steffan dros Gymru ac yn datgelu’r anghydraddoldeb noeth y bu Llywodraeth Prydain yn llywyddu drosto ac wedi ei annog er degawdau.

“Dengys y ffigyrau fod yr economi yn nesáu at gyflwr o argyfwng, ac ni fydd ansicrwydd Brexit yn gwneud dim ond gwaethygu hyn.

“Mae’n amlwg o’r adroddiad hwn mai pobl gyffredin sy’n talu’r pris am fethiannau San Steffan, gyda chyflogau pobl yn cael eu taro’n enbyd er ei elw gynyddu. Mae’r gyfran o incwm cenedlaethol sy’n mynd i gyflogau ar ei isaf ers yr ail ryfel byd - dyna ystadegyn brawychus, o ystyried y twf economaidd serth a gawsom ers hynny.

“Yr unig ffordd i ymdrin â’r heriau enfawr hyn yw datganoli’r Wladwriaeth Brydeinig mewn modd radical. Mae rheolaeth uniongyrchol gan San Steffan dros Gymru wedi methu.

“Rhaid i Gymru fynnu trosglwyddiad na fu ei fath o bwerau economaidd er mwyn caniatáu i’n llywodraeth genhedlaeth ni fod â rheolaeth dros ein heconomi a sicrhau bod y bwlch cyfoeth yn cael ei gau.

“Does dim rheswm pam y dylai pobl Cymru gael tâl is na’u cymheiriaid dros Glawdd Offa - canlyniad i reolaeth San Steffan yw’r anghydraddoldeb cyfoeth hwn. Yr unig ffordd i wrthweithio hyn yw cymryd ein dyfodol i’n dwylo ein hunain.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.