Rhaid i San Steffan ganiatáu Cronfa Gyfoeth Gymreig, gwerth biliynau

Gall Cymru gael Cronfa Gyfoeth Gymreig gwerth biliynau er mwyn buddsoddi mewn seilwaith a thyfu’r economi, wrth i Aelod Seneddol Plaid Cymru, Jonathan Edwards barháu efo’i ymgyrch.

Yn gynharach eleni, fe lwyddodd yr Aelod Seneddol dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr i gael ymrwymiad gan Lywodraeth San Steffan i dderbyn ceisiadau gan awdurdodau lleol Cymreig i gronni buddsoddiadau cronfeydd pensiynau mewn i Gronfeydd Cyfoeth Cymreig, er mwyn sicrhau bod pensiynau gweithwyr Cymru yn cael eu buddsoddi yng Nghymru.

Cafodd y galwad gwreiddiol ei wneud mewn ymateb i gyhoeddiad polisi gan y cyn-Ganghellor, George Osborne, i gronni buddsoddiadau pensiynau mewn i ‘Gronfeydd Cyfoeth’ gydag o leiaf £25 biliwn mewn asedau. Mae gwerth asedau cynghorau Cymru tua £13 biliwn – ffigwr sylweddol ond dim ond hanner ffigwr y Canghellor, ac felly roedd buddsoddiadau pensiwn gweithwyr Cymru mewn peryg o gael eu cronni gyda rhanbarth o Loegr, ac felly mewn peryg o gael eu buddsoddi y tu allan i Gymru.

Gwnaeth Mr Edwards holi Ysgrifennydd Gwladol Cymru Llywodraeth San Steffan heddiw, i ofyn iddo gael cadarnhád gan ei gyd-Weinidogion y bydd ceisiadau am Gronfeydd Cyfoeth Cymreig yn cael eu derbyn, yn dilyn cyhoeddiad gan 8 awdurdod lleol yng Nghymru eu bod wedi gwneud cais.

Rhybuddiodd yr Aelod Seneddol ei fodyn debygol y bydd buddsoddiadau gweithwyr Cymru yn cael eu gwario ar draws y ffîn os yw buddsoddiadau pensiynau Cymreig yn cael eu cronni gyda buddsoddiadau yn Lloegr. Gan nad yw’r polisi yn berthnasol i’r Alban nac i Ogledd Iwerddon, dwedodd Mr Edwards fod na “achos clir i sicrhau bod asedau Cymreig yn cael eu cronni mewn i Gronfeydd Cymreig er mwyn buddsoddi mewn seilwaith ar draws Cymru i dyfu economi’r wlad.”

Fe ddwedodd Aelod Seneddol Plaid Cymru, Jonathan Edwards MP:

“Fel mae Plaid Cymru wedi dweud yn gyson, does dim gwrthwynebiad gennym mewn egwyddor i gronni buddsoddiadau pensiwn. Rydym wedi gwneud galwadau tebyg ein hunain yn y gorffennol i ddenu buddsoddiadau preifat ar gyfer datblygiad seilwaith Cymru.

“Ond mae gen i bryderon ynghylch y syniad o fuddsoddiadau pensiwn yn cael eu cronni mewn i gronfeydd mawr “Lloegr a Chymru” a’u buddsoddi mewn seilwaith tu allan i Gymru, yn enwedig pan mae Cymru mewn cymaint o angen am fuddsoddiad. Dyma pam yr oedd mor bwysig i dderbyn ceisiadau gan awdurdodau lleol Cymreig i gronni eu buddsoddiadau pensiwn i greu Cronfeydd Cyfoeth Cymreig a rwyf yn falch bod Llywodraeth San Steffan wedi newid eu polisi i dderbyn ceisiadau o’r fath.

“Nawr bod ceisiadau yn cael eu gwneud, mae’n allweddol bod Llywodraeth San Steffan yn cadw at eu gair a chymeradwyo’r ceisiadau hyn.

“Mae asedau buddsoddiadau pensiwn Cymreig werth tua £13 biliwn. Byddai defnyddio dim ond ffracsiwn o’r arian yma yn gyfle aruthrol i ddigolledu am y blynyddoedd o ddiffyg buddsoddiad yng Nghymru ac i greu twf economaidd go iawn ledled y wlad.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.