WASPI - Be Part of a Team

Rhowch wybod i ni os ydych eisoes wedi gwneud cwyn swyddogol i’r Adran Gwaith a Phensiynau.

Mae’n debygol y bydd sawl cam i’r broses cwynion.  Rhowch wybod pwy ydych er mwyn i ni gefnogi ein gilydd drwy’r ymgyrch.

Ffoniwch 01269 597 677 i ddweud os ydych eisoes wedi cwyno.  Yna gall ymgyrchwyr WASPI Sir Gâr rhoi’r newyddion diweddaraf i chi yn ogystal â’ch hysbysu am y digwyddiadau y byddwn yn cynnal dros y misoedd nesaf!


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.