Menywod yn erbyn Anghydraddoldeb Pensiwn y Wladwriaeth (WASPI)

A ydych chi’n fenyw wedi’ch geni yn y 1950au

A wyddoch na fyddwch yn cael eich pensiwn y wladwriaeth yn 60 oed?

A wyddoch efallai y bydd rhaid i chi aros hyd at chwe blynedd i’w gael?

Grŵp ymgyrch yw WASPI sydd yn brwydro i gywiro’r anghyfiawnder a wnaed i holl fenywod a anwyd yn y 1950au a affeithiwyd gan newidiadau i Gyfraith Pensiwn y Wladwriaeth.

Roedd Deddf Pensiwn y Llywodraeth Geidwadol ym 1995 yn cynnwys cynlluniau i gynyddu Oed Pensiwn y Wladwriaeth menywod i 65, i’r un fath a dynion.  Mae WASPI yn cytuno â’r cydraddoliad, ond nad ydynt yn cytuno â’r ffordd annheg y gweithredwyd y newidiadau- gydag ychydig neu dim rhybudd personol (Deddfau Pensiwn 1995/2011), yn gyflymach nag addawyd (Deddf Pensiwn 2011), a heb amser i wneud cynlluniau eraill.

Mae cynlluniau ymddeol wedi eu chwalu gyda chanlyniadau dinistriol.  Dechreuon ni’r ymgyrch gyda dim ond pump menyw cyffredin oedd wedi uno yn 2015 a phenderfynu brwydro yn erbyn yr anghyfiawnder hwn.

BWRIAD YR YMGYRCH YW CYFLAWNI TREFNIADAU PENSIWN Y WLADWRIAETH DROSIANNOL DEG I’R HOLL FENYWOD A ANWYD YN Y 1950AU A EFFEITHIWYD GAN Y NEWIDIADAU I GYFRAITH PENSIWN Y WLADWRIAETH (DEDDFAU 1995/2011)

Caiff hyn ei dehongli’n pensiwn ‘pontio’ i ddarparu incwm nes Oedran Pensiwn y Wladwriaeth- nid prawf moddion- gydag iawndal am golledion i’r menywod sydd eisoes wedi cyrraedd oedran pensiwn y wladwriaeth.  Nid oes unrhyw grwpiau oedran penodol o fewn y cyfnod a grybwyllwyd uchod sydd wedi eu ffafrio uwchben eraill.

A ydych wedi effeithio?  Oes angen i chi weithredu?  Ydych chi wedi gweithredu yn barod?  Cymerwch gip olwg ar ein taflen ‘Gweithredu’ i hyrwyddo ein hymgyrch.

 

welshcomplaint.jpg         welshspreadword.jpg         welshteam.jpg

 

Ymwadiad: Mae’r holl wybodaeth ar y wefan hon wedi ei darparu a/neu rannu gan yr ymgyrch WASPI swyddogol a gellir ei gweld yma: www.waspi.co.uk  


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.