Cyngor pensiwn i Fenywod WASPI

waspi-women.jpg

Cynhelir sesiwn galw heibio yn Llyfrgell Rhydaman ar ddydd Sadwrn 10fed o Fawrth gan yr ymgyrch Menywod yn Erbyn Anghydraddoldeb Pensiwn y Wladwriaeth (WASPI) er mwyn cynnig cyngor ar sut y gall fenywod a anwyd yn y 1950au gwyno am y newidiadau i’w pensiwn y wladwriaeth.

Cynhelir y digwyddiad rhwng 10 yb a 12 yp yn Llyfrgell Rhydaman, er mwyn rhoi cyngor i fenywod ar sut i gyflwyno cwyn swyddogol i’r Adran Gwaith a Phensiynau.
Bwriad ymgyrch WASPI yw cyflawni trefniadau pensiwn trosiannol deg i’r holl fenywod a anwyd yn y 1950au a affeithiwyd gan y newidiadau i oed pensiwn y wladwriaeth.
Mae grŵp o fenywod lleol wedi ffurfio grŵp WASPI Sir Gâr yn Nyffryn Aman, ac maent yn cyd-weithio â’r Aelod Seneddol Jonathan Edwards i ymgyrchu dros degwch pensiwn.
Gyda’i gilydd, maent yn gwahodd menywod a anwyd yn y 1950au i alw yn Llyfrgell Rhydaman i ddarganfod mwy o wybodaeth ynglŷn â’r ymgyrch.
Dywedodd yr Aelod Seneddol Jonathan Edwards:
“Credir fod 139,000 o fenywod Cymreig sydd â thaliadau pensiwn wedi eu gohirio.  O’r rheiny, credir fod 10,000 yn byw yn Sir Gaerfyrddin, gyda 4,000 yn fy etholaeth yn Nwyrain Caerfyrddin a Dinefwr.
“Rwy’n gweithio gyda’r menywod WASPI i ymgyrchu i Lywodraeth San Steffan gyflwyno’r cydraddoliad i oed pensiwn y wladwriaeth yn raddol dros gyfnod hirach er mwyn rhoi amser digonol i fenywod sydd yn nesáu at oed ymddeol i baratoi.  Mae’r cyfnod presennol yn rhy gyflym ac mi fydd yn achosi caledi gormodol.  Ni all y menywod yma fynd yn ôl ac ail-fyw eu bywydau, maent yn haeddu triniaeth well gan y llywodraeth.
“Mae’r menywod sydd y tu cefn i’r ymgyrch WASPI yn haeddu cymeradwyaeth am eu gwaith caled i frwydro dros gyfiawnder i’w hunain a’u cymheiriaid.
“Os oes unrhyw un yn ansicr ynghylch p’un ai ydynt wedi eu heffeithio neu sut allant weithredu, byddwn yn eu hannog i alw yn Llyfrgell Rhydaman ar fore’r 10fed o Fawrth.”
Ychwanegodd Babs Bush o’r ymgyrch WASPI:
“Nid ydym yn gofyn am driniaeth arbennig- rydym yn cefnogi cydraddoli’r oed pensiwn- ond gwnaethpwyd y newidiadau heb rybudd, cawsant eu cyflwyno yn gynt na’r disgwyl a chaiff pensiwn nifer o fenywod ei dileu dwywaith.
“Mae cynlluniau ymddeol nifer o fenywod wedi eu chwalu gyda chanlyniadau dinistriol. Dechreuodd ein hymgyrch gyda dim ond pump menyw cyffredin oedd wedi uno yn 2015 a phenderfynu brwydro yn erbyn yr anghyfiawnder hwn.  Nawr mae miloedd ohonom ar draws y DU.
“Os ydych wedi eich effeithio gan y newidiadau pensiwn mae angen i chi weithredu a gwneud cwyn swyddogol.  Rydym wedi trefnu digwyddiad ar Fawrth 10fed i roi fwy o wybodaeth a chymorth i fenywod gwneud cwyn.  Dewch i ymuno â ni er mwyn darganfod sut y gallwch chi gefnogi’r ymgyrch.”

Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.