Cyngor Sir yn cefnogi ymgyrch WASPI yn unfrydol wrth i lawer fynychu’r sesiwn gynghori

waspi-story-header.jpg

Roedd yr ymgyrch ar gyfer pensiynau teg i fenywod yn bendant ar yr agenda'r wythnos hon wrth i fenywod ac aelodau etholedig cynyddu eu hymgyrch.

Mae cyflymdra’r newid i Oedran Pensiwn y Wladwriaeth i fenywod wedi ei nodi’n ‘annheg’ ac ‘anghyfiawn’, ac yn sgil hyn arweiniodd at greu ymgyrch WASPI (Menywod yn Erbyn Anghydraddoldeb Pensiwn y Wladwriaeth) ledled Cymru a’r DU.  Effeithiwyd tua 10,000 o fenywod yn Sir Gaerfyrddin gan y newidiadau pensiwn.
Ddydd Mercher, dadleuwyd cynnig gan Gynghorydd Sir Plaid Cymru, Carl Harris, yn Neuadd y Sir.  Cefnogwyd y cynnig, oedd yn galw ar yr awdurdod lleol i gefnogi ymgyrch WASPI ac i wneud ymholiadau priodol i Lywodraeth y DU, yn unfrydol gan y Cynghorwyr Sir. 
I nodi Diwrnod Rhyngwladol y Merched ddydd Iau, ymunodd ymgyrchwyr WASPI lleol â menywod o ledled Cymru ar orymdaith yng Nghaerdydd i wrthdystio yn erbyn y newidiadau pensiwn.  Yn eu plith roedd yr Aelod Cynulliad lleol Adam Price ac Arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood AC oedd hefyd wedi annerch y dorf.
Ddydd Sadwrn, mynychodd dros 100 o fenywod Sir Gaerfyrddin sesiwn gynghori yn Llyfrgell Rhydaman a gynhaliwyd ar y cyd gan Jonathan Edwards AS a grŵp WASPI Dyffryn Aman.
Dywedodd Jonathan Edwards AS:
Os oedd unrhyw amheuaeth ynglŷn â pham roedd ymgyrch WASPI mor bwysig, roedd ein sesiwn gynghori ddydd Sadwrn wedi cyfleu i’r dim pam y dylwn ni gyd cefnogi menywod a anwyd yn y 1950au.
“Ni chafodd llawer o'r rhai a ddaeth i’r digwyddiad wybod am y newid i'w hoedran pensiwn, neu derbyniwyd llythyr byr gan yr Adran Gwaith a Phensiynau pan oeddent ond blwyddyn neu ddwy yn unig, cyn ymddeol, gan ddweud wrthynt y byddai'n rhaid iddynt bellach aros 6 mlynedd ychwanegol.
“Ni all fod yn iawn, ar ôl 40 mlynedd o waith caled, bod y llywodraeth yn gallu newid y drefn, weithiau ddwywaith, heb brin neu ddim rhybudd, gan adael cynlluniau’r menywod ar gyfer y dyfodol wedi eu chwalu.
“Mynychodd tua 100 o fenywod ein sesiwn ddydd Sadwrn, lle cawsant wybodaeth am ymgyrch WASPI a'r hyn y gallant ei wneud i gyflwyno cwyn ffurfiol i'r Adran Gwaith a Phensiynau.
“Wrth i'r ymgyrch barhau, rwyf am gofnodi fy niolch personol i aelodau'r grŵp WASPI lleol sy'n gweithio'n ddiflino i gynorthwyo menywod Sir Gaerfyrddin i ymladd yr anghyfiawnder hwn."
Ychwanegodd Adam Price AC:
“Mae’n 100 mlynedd ers i rai menywod derbyn yr hawl i bleidleisio, a chaiff yr ymgyrch WASPI ei frwydro yn ysbryd y swffragetiaid.
“Roeddwn yn hynod o falch o ymuno â’r ymgyrchwyr lleol ar eu gorymdaith yng Nghaerdydd ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched yr wythnos hon.
“Rydym hefyd mor falch i dderbyn cefnogaeth unfrydol gan Gyngor Sir Gaerfyrddin sydd hefyd yn cydnabod annhegwch y newidiadau pensiwn.
“Mae Jonathan Edwards a minnau yn cefnogi holl ymdrechion yr ymgyrchwyr lleol i’r pen.  Nid oes gen i unrhyw amheuaeth y bydd yr ymgyrch yn mynd o nerth i nerth oherwydd eu penderfyniad.”

Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.