Angen blaenoriaethu tyllau cyn cyfyngiadau parcio diangen, meddai Adam wrth Lywodraeth Cymru

roadworks_header.jpg

Yn hytrach na gosod cyfyngiadau aros nad oes eu heisiau ar briffordd yr A483 yn Llandybie a Ffairfach, Llandeilo, fe ddylai Llywodraeth Cymru ganolbwyntio ei hamser ac ymdrechion ar ddatrys y tyllau ar yr un heol- dyna oedd y neges yr wythnos hon gan Aelod Cynulliad Plaid Cymru, Adam Price a ddywedodd bod y llywodraeth wedi “colli gafael ar ein cymunedau yn llwyr”.

Y llynedd fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai’n ymgynghori yn ffurfiol ar gyfyngiadau aros arfaethedig ar gyfer y briffordd o amgylch Llandybie a Ffairfach.
Mae trigolion o’r ddau bentref, cynrychiolwyr Cyngor Sir a Chynghorau Cymunedol wedi cwestiynu’r sail resymegol wrth graidd y cynigion, gan ddweud eu bod yn ddiangen ac nad oes eu heisiau.
Ond yn hytrach na gwrando ar y farn gyhoeddus gryf, yr wythnos hon fe gadarnhaodd Llywodraeth Cymru- sydd yn gyfrifol am y priffyrdd- i’r Aelod Cynulliad Adam Price ei bod yn bwriadu parhau a’i threfniadaeth statudol a pharatoi Gorchmynion Drafft ar gyfer y cyfyngiadau arfaethedig.
Dywedodd Aelod Cynulliad Plaid Cymru fod Llywodraeth Lafur Cymru yn ôl pob golwg yn benderfynol o wastraffu arian tra bod y tyllau yn gwneud i’r un heol ymddangos fel “profiad gyrru oddi ar y ffordd nad oes neb ei eisiau”.  Galwodd ar yr Ysgrifennydd Trafnidiaeth i flaenoriaethu anghenion trigolion lleol.
Dywedodd Aelod Cynulliad Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Adam Price:
“Dywedodd yr Ysgrifennydd Trafnidiaeth wrthyf fod yr ardaloedd wedi eu hadnabod fel rhai sydd angen mesurau diogelwch am oryrru yn dilyn adolygiad yn 2015.
“Ond yn bell o wneud yr heol yn fwy diogel, bydd dileu’r gallu i barcio ceir yn yr ardaloedd yma yn debygol o gael effaith i’r gwrthwyneb.  Mewn gwirionedd mae’r ceir sydd wedi parcio yn ymddwyn fel mesurau gostegu traffig oherwydd mae rhaid i’r cerbydau arafu drwy’r pentrefi.
“Bydd agor yr heolydd yma nid yn unig yn ei gwneud hi'n amhosibl i drigolion lleol barcio y tu allan i'w cartrefi, ond bydd yn golygu na fydd unrhyw rwystrau traffig a bydd, heb os, yn cynyddu goryrru a lleihau diogelwch.
"Ond mae'r briffordd hon - yn enwedig trwy Bonllwyn a Ffairfach - yn galw i gael ei harwynebu. Mae'n debyg i brofiad gyrru oddi ar y ffordd nad oes neb ei eisiau.
 
“Pam ar wyneb y ddaear mae’r llywodraeth Lafur yn ôl pob golwg yn benderfynol o wastraffu amser ac arian ar osod cyfyngiadau nad oes neb eu heisiau, tra bod angen buddsoddiad ar arwyneb yr heol yn daer?
 
“Mae Llywodraeth Cymru wedi colli gafael ar ein cymunedau yn llwyr, a byddwn yn annog yr Ysgrifennydd Trafnidiaeth i flaenoriaethu dymuniadau'r trigolion lleol- a ni fyddai’r un ohonynt am agor eu heolydd lleol i fwy o oryrru a thraffig.”

Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.