Jonathan yn cyhuddo'r llywodraeth o fusnesu mewn materion datganoledig

Mae AS Plaid Cymru Jonathan Edwards wedi cyhuddo'r llywodraeth o ‘anablu’ Undebau Llafur ac 'ymyrryd' ar faterion datganoledig, wrth i’r Mesur Undebau Llafur gael ei Ail Ddarlleniad yn Nhŷ'r Arglwyddi nos Lun.

Bydd Jonathan Edwards AS yn annerch rali tu allan i'r Senedd i arddel gwrthwynebiad Plaid Cymru i'r Mesur ac ail-ddatgan ymrwymiad y Blaid i bleidleisio lawr unrhyw ymgais i ymosod ar hawliau sylfaenol gweithwyr Cymru.

Pleidleisiodd ASau Plaid Cymru yn erbyn y Mesur yn ei drydydd darlleniad fis Tachwedd, pan alwodd Plaid Cymru ar i Gymru gael ei heithrio o'r Mesur, gan nodi ei gynnwys fel 'ymosodiad uniongyrchol’ ar hawliau pobl sy'n gweithio ac 'ymyrraeth' ar bwerau datganoledig y Cynulliad Cenedlaethol .

Bydd Jonathan Edwards AS yn ymuno â chynrychiolwyr o undebau NAPO, yr NUT a BFAW, gyda chefnogaeth trawsbleidiol gan AS y Blaid Werdd, Caroline Lucas a Chris Stephens o'r SNP.

Dywedodd Jonathan Edwards AS,

“Mae gan y DU rai o'r deddfau Undebau Llafur mwyaf caeth yn y Gorllewin, ond eto mae'r Torïaid yn benderfynol o wanhau hawliau sylfaenol miliynau o weithwyr, gan dynhau gallu undebau llafur i weithredu'n ddiwydiannol.

Mae mandad clir i Gymru gael ei dynnu o’r Mesur. Nid yw llywodraeth y DU wedi gwneud unrhyw ymdrech i ystyried effeithiau’r Mesur ar Gymru, ac yn arbennig ar ein gwasanaethau cyhoeddus.

Bydd ymdrechion Llywodraeth San Steffan i orfodi’r Mesur atchweliadol yma drwy’r Senedd yn fodd i gryfhau galwad Plaid Cymru dros ddatganoli cyfrifoldeb dros gyfraith cyflogaeth o San Steffan i'r Cynulliad Cenedlaethol. Dyna'r unig ffordd i amddiffyn hawliau gweithwyr Cymru o’r mesurau cosbol a chreulon hyn.

Bydd Plaid Cymru yn parhau i roi pwysau ar Lywodraeth y DU i erfyn caniatâd Llywodraeth Cymru cyn y gall y rhannau mwyaf dadleuol o’r Mesur ddod i rym mewn perthynas â materion sydd wedi'u datganoli megis Iechyd, Addysg a Llywodraeth Leol.”

DIWEDD


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.