Adam yn ymateb i ganlyniad pleidlais Dur TATA

Adam-Steel.jpg

Mae Aelodau Cynulliad Plaid Cymru Adam Price a Bethan Jenkins wedi ymateb i ganlyniad y bleidlais a gynhaliwyd gan weithwyr Dur TATA.

Dywedodd yr Aelod Cynulliad Bethan Jenkins, llefarydd Plaid Cymru ar ddur, a’r aelod etholedig dros ranbarth Gorllewin de Cymru lle mae gwaith Port Talbot:

"Does dim amheuaeth fod y pecyn o gynigion a gyflwynwyd i’r gweithwyr yn syml, ac yn cael ei weld fel dewis rhwng eu swyddi neu eu pensiwn. Gyda chanlyniad heddiw, mae’r gweithlu wedi gwneud aberth dros weithwyr y dyfodol. Nawr, dyma’r amser i Lywodraethau Cymru a’r DG gamu ymlaen a dangos eu hymrwymiad i weithwyr dur ac i’r diwydiant.

"Dylai gweithred o’r fath gynnwys camau ar gostau ynni, a buddsoddi mewn gwaith pŵer lleol a Chanolfan Ymchwil a Datblygu Dur.

"Mae ar y diwydiant hefyd angen gwarant hollol bendant ar gaffael cyhoeddus lle mae dur lleol yn cael ei flaenoriaethu mewn datblygiadau seilwaith."

Ychwanegodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi, Adam Price:

"Rhaid i Lywodraeth Dorïaidd y DG yn awr newid fel mater o frys y raddfa "flaenoriaeth isel" a roes i ddiwydiant sy’n werth £3biliwn y flwyddyn i economi Cymru. Ni fyddai Brexit caled eithafol neu reolau Sefydliad Masnach y Byd yn dda i ddiwydiant dur Cymru, a bydd Plaid Cymru yn mynnu y dylai’r diwydiant gael ei warchod rhag cystadleuaeth rad ac annheg.

"Roedd y consesiynau munud-diwethaf a drafodwyd gyda’r undebau yn dipyn o gamp, o gofio fod llawer wedi dweud nad oedd Tata am gyfaddawdu dim mwy pan alwodd rhai ohonom am newidiadau i’r cynllun a gyhoeddwyd cyn y Nadolig. Fe ddaeth y newidiadau hynny, gwellodd Tata eu cynnig, ac yn y pen draw, cefnogodd yr undebau y pecyn. Mae’n sicr fod hyn wedi helpu’r gweithwyr i ddod i benderfyniad.

"Wedi i mi gyfarfod yn ddiweddar gyda’r rheolwyr lleol, mae’n amlwg fod ganddynt weledigaeth glir a chynllun gweithredu ar gyfer sector dur cynaliadwy yng Nghymru a’r DG. Bydd Plaid Cymru yn eu cefnogi hwy a’r gweithlu ym mhob ffordd y medrwn wrth iddynt fynd ati i dyfu’r diwydiant hwn sydd mor bwysig."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.