Dicter ynglŷn â chau dros dro Swyddfa Bost Llanymddyfri

post-office-header.jpg
Mae’r cynrychiolwyr lleol wedi ymateb yn ddig ar ôl i Swyddfa’r Post Cyf gyhoeddi y byddai colled i wasanaethau yn Llanymddyfri tra bod y Swyddfa Bost yn symud i’w lleoliad newydd.
Mae’r swyddfa bost presennol i fod i gau ar 22ain o Fawrth gyda rhywun sydd â diddordeb i gymryd drosodd eisoes yn mynd drwy’r broses ymgeisio ffurfiol.
Dywedodd Swyddfa’r Post Cyf wrth y Cynghorydd Sir Hangel Davies y gellir cymryd tair neu pum mis cyn bod y gwasanaeth newydd yn weithredol, gan arwain at ymateb dig gan y Cyng. Davies sydd bellach wedi gofyn am gefnogaeth yr Aelod Seneddol Jonathan Edwards.
Dywedodd Cynghorydd Davies ei fod yn rhannu barn Cyngor Tref Llanymddyfri a bod gwasanaeth dros dro yn hollol hanfodol.
Dywedodd yr Aelod Seneddol Jonathan Edwards fod Llanymddyfri a chymunedau gogledd Sir Gaerfyrddin wedi eu heffeithio yn negyddol gan y golled o sawl banc.  Dywedodd nad oedd Swyddfa’r Post Cyf yn cadw at eu hochr o’r cytundeb i ddarparu gwasanaethau bancio.
Dywedodd Cynghorydd Sir Llanymddyfri, Cyng. Handel Davies:
“Rwy’n falch iawn fod rhywun wedi cynnig ei hunain i barhau’r gwasanaeth yn y dyfodol, ac rydym ni gyd yn ddiolchgar iawn am y blynyddoedd o wasanaeth a rhoddwyd gan ein postfeistr sydd yn ymddeol.
“Ond ble fydd pobl Llanymddyfri a’r cymunedau cyfagos yn derbyn gwasanaethau’r swyddfa bost os na all Swyddfa’r Post Cyf ddarparu rhyw fath o ateb symudol dros dro?
“Mae colli gwasanaeth am unrhyw gyfnod yn hynod o anfoddhaol, ac mewn gwirionedd, yn annerbyniol.
“Rwy’n mawr obeithio bod modd i Swyddfa’r Post Cyf ailystyried eu sefyllfa i sicrhau fod y gwasanaethau’n parhau yn ystod y cyfnod trawsnewid tan fod y swyddfa bost ar agor.”
Ychwanegodd yr Aelod Seneddol Jonathan Edwards:
Gall y broses o agor swyddfa bost newydd gymryd hyd at chwe mis, ac rwy’n ymwybodol o amgylchiadau mewn cymunedau eraill lle gorfodwyd i drigolion oedrannus archebu tacsi i fynd i gasglu eu pensiynau.
 
"Mae'n hanfodol bod Swyddfa'r Post Cyf nid yn unig yn cyflymu’r broses gyfan ar gyfer y lleoliad penodol hwn, ond hefyd yn sicrhau bod yna wasanaeth dros dro i drigolion.
 
"Mae Llanymddyfri a'r cymunedau cyfagos yng ngogledd y sir eisoes wedi profi cyfres o ergydion wrth golli banciau, dim ond i’w hysbysu y gallant fynd i'r swyddfa bost.
 
"Mae’n ymddangos i mi nad yw Swyddfa'r Post Cyf yn cadw at eu hochr nhw o’r cytundeb bancio i ddarparu'r gwasanaethau pwysig hynny.
 
"Rwyf wedi cyflwyno sylwadau cryf i Swyddfa'r Post Cyf ac wedi mynegi, yn blwmp ac yn blaen, pwysigrwydd gwasanaeth dros dro ar gyfer y dref a'r cymunedau cyfagos."

Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.