Mae’n amser cael cyllideb i Gymru gyfan, medd Plaid Cymru wrth Lywodraeth Cymru

Budget.jpg
Mae Aelodau Cynulliad Plaid Cymru wedi pleidleisio yn erbyn cyllideb atodol Llywodraeth Cymru heddiw, gan alw ar Weinidogion Llafur i ddwyn gerbron gyllideb sy’n dangos eu bod wedi ymrwymo i fuddsoddi yng Nghymru gyfan.

Dywedodd Ysgrifennydd cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi, Adam Price, wrth ACau fod cyfanswm rhyfeddol o 95% o’r prosiectau i’w nodi yn y Gyllideb Atodol yng Nghaerdydd neu’r de-ddwyrain.

"Efallai bod prosiectau yng ngogledd, canolbarth a gorllewin Cymru, ond wyddom ni ddim oherwydd diffyg gwybodaeth a diffyg tryloywder yn y gyllideb hon", meddai Adam Price.

Ychwanegodd fod Plaid Cymru "yn croesawu mwy o fuddsoddiad i’r de-ddwyrain. Rydym angen i’n dinas-ranbarth ffynnu ochr yn ochr â dosbarthiad cyfartal o fuddsoddiad ar gyfer pob rhanbarth."

Mae’r Gyllideb Atodol yn addasu cyllideb gyfredol 2016/17 Llafur a’r Dem Rhyddion a basiwyd gan y Cynulliad diwethaf ym Mawrth 2016. Gwrthwynebodd Aelodau Cynulliad Plaid Cymru y gyllideb ar y pryd.

Mynegodd Pwyllgor Cyllid Trawsbleidiol y Cynulliad heddiw hefyd siom at ddiffyg tryloywder yn nogfennaeth cyllideb y llywodraeth.

Yn siarad ar ol y pleidlais, meddai Adam Price o Blaid Cymru:

“Unwaith eto mae’r Llywodraeth Lafur haerllug wedi dod i Siambr y Senedd yn credu y gall orfodi newidiadau gwariant gwerth miliynau o bunnoedd drwodd heb roi digon i wybodaeth i Aelodau Cynulliad nag yn wir aelodau o’r cyhoedd.

“Dylai Llafur ddysgu erbyn hyn fod ACau Plaid Cymru â’r hyfdra i graffu a’n bod ni’n barod i wrthwynebu os nad ydyn nhw’n cyrraedd y safonau mae trethdalwyr yn ei haeddu pan mae arian yn cael ei wario. Ni ddylent byth cymryd ein pleidleisiau yn ganiataol.

“Mi wnaiff Plaid Cymru bopeth o fewn ein gallu i sicrhau fod gan y genedl lywodraeth ar gyfer Cymru gyfan sydd yn delifro cyllideb Cymru-gyfan.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.