Awgrymiadau

Os hoffech wneud awgrym ynglŷn â beth yn eich tyb chi dylai Jonathan Edwards, Adam Price AC, neu eich cynghorydd lleol a/ neu eich tîm ymgyrchu lleol mynd i’r afael â yn eich ardal, mae croeso cynnes i chi ei gyflwyno isod.

Fe fydd y fforwm bach yma yn galluogi i eraill yn ein cymuned i drafod syniadau ac i alluogi ein cynrychiolwyr etholedig i ymgymryd â’r yr hyn rydym am iddynt wneud.

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.