Datganiad ar farniad yr Uchel Lys ar Erthygl 50

Mae Plaid Cymru yn croesawu dyfarniad yr Uchel Lys fod yn rhaid i Lywodraeth y DG gael caniatâd y Senedd cyn rhoi cychwyn ar Erthygl 50, a dechrau’r broses o adael yr Undeb Ewropeaidd.

Wrth wneud sylw ar ddyfanriad yr Uchel Lys fod yn rhaid i Senedd y DG bleidleisio i weld a all Llywodraeth y DG gychwyn y broses o adael yr Undeb Ewropeaidd, dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar Brexit, Jonathan Edwards:

"Mae Plaid Cymru yn croesawu dyfarniad yr Uchel Lys fod yn rhaid i Lywodraeth y DG gael caniatâd y Senedd cyn rhoi cychwyn ar Erthygl 50, a dechrau’r broses o adael yr Undeb Ewropeaidd.

"Mae’r eironig, wedi misoedd o rethreg ynghylch gwneud y Senedd yn sofran, fod Llywodraeth y DG eisiau mygu llais y Senedd ar benderfyniad mor bwysig. Mae’n iawn i Senedd y DG gael llais, ond mae’n bwysig hefyd i Seneddau cenedlaethol y DG gael llais yn ogystal, gan gynnwys Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

"Pwysicach, er hynny, na’r bleidlais ar Erthygl 50 yw’r hyn fydd yn digwydd wedyn – a fydd gan Seneddau’r DG lais ar delerau’r trafod.

"Pleidleisiodd pobl Cymru i adael yr Undeb Ewropeaidd a rhaid i ni barchu’r penderfyniad hwnnw, ond ni phleidleisiodd neb dros ‘Brexit caled’. Bydd cael ein llusgo allan o’r farchnad sengl a’r undeb tollau yn ogystal â’r Undeb Ewropeaidd yn anrheithio economi Cymru, a byddwn yn parhau i wrthwynebu unrhyw ymdrechion i wneud hynny."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.