Economi’r DU bellach yn tyfu’n arafach nag unrhyw economi uwch-ddatblygedig yn y byd

Budget.jpg

Mae Plaid Cymru wedi ymateb i Ddatganiad Gwanwyn y Canghellor, gan feirniadu’r Canghellor am ddathlu sefyllfa economi’r DU sy’n tyfu’n arafach nag unrhyw economi uwch-ddatblygedig yn y byd.

Mae AS Sir Gaerfyrddin a llefarydd Plaid Cymru ar faterion y Trysorlys, Jonathan Edwards wedi galw ar Gymru i gymryd rheolaeth o’i heconomi ei hun ac i ddatganoli’r mecanweithiau i greu swyddi Cymreig i Gymru.
Dywedodd llefarydd Plaid Cymru ar faterion y Trysorlys, Jonathan Edwards AS:
“Mae’r tyfiant bychan a glodforwyd gan y Canghellor yn ganlyniad pitw o dyfiant byd-eang.  Ond mewn gwirionedd, economi’r DU yw’r economi uwch-ddatblygedig gwaethaf yn y byd.
“Tra bod y Canghellor yn dathlu tyfiant o 1.7% dros y flwyddyn ddiwethaf, a hyd yn oed tyfiant is ym mhob blwyddyn hyd at 2022, mae Gweriniaeth Iwerddon yn tyfu drwy fwy na 7% yn flynyddol.  Fe fydd tyfiant yng Nghymru oddeutu 1% - gan ein bod wedi ein llyffetheirio i Brexit Britannia.  O ganlyniad mae gan ddinasyddion Cymru, a byddant yn parhau i gael, llai o arian a safon byw dlotach.
“Mae rheolaeth San Steffan yn methu Cymru a’r unig ateb yw rhoi’r mecanweithiau i Lywodraeth Cymru i greu cymaint o swyddi â phosib.
“Mae dadansoddiad Llywodraeth y DU ei hun wedi dangos y bydd eu penderfyniad difeddwl i’n llusgo allan o’r Farchnad Sengl a’r Undebau Tollau yn torri hyd at 10% pellach o’n cynnyrch economaidd, ond nad oedd datganiad y Canghellor wedi cymryd hynny i ystyriaeth. Ni fydd gadael y blociau economaidd hyn yn gadael unrhyw esgus i gadw rheolaeth dros drethi Cymru yn San Steffan.
"Rhaid i’r Dreth Gorfforaeth, Treth Incwm, TAW a Dyletswydd Teithwyr Awyr gael eu datganoli i Gymru i greu cyfoeth i'n pobl."

Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.