Dewch i ni gefnogi Busnesau Bychan ddydd Sadwrn yma

small-business-header-welsh.jpg
Y penwythnos hwn mae’r gwleidyddion lleol Jonathan Edwards AS ac Adam Price AC yn cefnogi menter Dydd Sadwrn y Busnesau Bach drwy addo i wneud cymaint o’u siopa Nadolig â phosib mewn siopau lleol annibynnol.

Eleni eto mae’r ddau wleidydd Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr yn cefnogi’r fenter, sydd wedi bod ar waith ers pum mlynedd, i annog siopau bach i hysbysebu eu busnesau ac i brynwyr cefnogi eu stryd fawr leol.

Dywedodd yr Aelod Seneddol Jonathan Edwards bod y cynnydd fesul blwyddyn o siopa ar-lein yn parhau i gyflwyno amgylchiadau heriol i fasnachwyr lleol, ond tynnodd sylw at yr ystadegau gan Ffederasiwn Busnesau Bychan sydd yn dangos bod gan arian a wariwyd yn lleol fwy o effaith gadarnhaol ar yr economi lleol.

Yn nodi mai busnesau bychan oedd “enaid yr economi Cymreig”, cyfeiriodd yr Aelod Cynulliad Adam Price at y gyfres o offer ar-lein sydd gan fenter Dydd Sadwrn y Busnesau Bach i gynorthwyo siopau lleol i hybu gwerthiannau yn eu siopau.

Dywedodd Jonathan Edwards AS:

“Wrth i gorfforaethau mawr wario cannoedd o filoedd o bunnoedd ar hysbysebu eu bargeinion Black Friday, mae Adam a minnau yn addo gwneud cymaint o’n siopa Nadolig â phosib mewn siopau lleol fel rhan o’n hymrwymiad i’r fenter flynyddol Dydd Sadwrn y Busnesau Bach.  

"Mae’r Ffederasiwn Busnesau Bychan yn amcan am bob punt a wariwyd mewn cwmni annibynnol, mae tua 70c yn aros yn yr economi lleol. Yn rhyfeddol mae’n amcan mai dim ond 5% o drosiant yr archfarchnadoedd sydd yn aros yn lleol.

“Mae’r cynnydd mewn siopa ar-lein, gyda’r gallu i archebu drwy glicio botwm wrth eistedd ar y soffa, yn parhau i gyflwyno heriau i fasnachwyr lleol. Ond mae’n bwysig i bwysleisio bod cymaint o effeithiau cadarnhaol yn deillio o gefnogi ein siopau bychan megis bywiogrwydd ein strydoedd mawr a chynnal cyflogaeth leol.

“Rydym wrth gwrs yn cydnabod gall y Nadolig fod yn amser o galedi ar gyfer nifer o deuluoedd, ond byddwn yn annog pawb sydd yn gallu i gefnogi eu siopau lleol, yn arbennig dros yr wythnosau nesaf.”

Dywedodd yr Aelod Cynulliad Adam Price:

“Does dim dwywaith mai busnesau bychan yw enaid yr economi Cymreig. Mae modd cynorthwyo eu buddion nhw ac economi Sir Gaerfyrddin yn dda os fyddwn ni gyd yn addo i wneud o leiaf peth o’n siopa mewn siopau lleol y Nadolig hwn.

“Cynigir menter Dydd Sadwrn y Busnesau Bach offer i siopau lleol hyrwyddo eu busnes, yn cynnwys pecyn marchnata cynhwysfawr ac arweiniad ynglŷn â’r cyfryngau cymdeithasol er mwyn cynorthwyo ein trefi lleol i gystadlu â’r siec hysbysebu wag sydd ar gael i gwmnïoedd rhyngwladol. Mae’r fenter hefyd yn ffordd i fasnachwyr ddefnyddio’r we i hybu gwerthiannau yn eu siopau.

“Y brif broblem sydd gen i bob Nadolig yw penderfynu beth i brynu i bob aelod o’r teulu. Ond am ffordd dda i gael ysbrydoliaeth ar gyfer yr anrhegion yna nag i dreulio tipyn o amser yn cefnogi’r masnachwyr lleol sydd yn buddsoddi cymaint i gadw’n stryd fawr yn weithredol.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.