Plaid yn croesawu adroddiad IFS yn amlygu’r pwysigrwydd o aelodaeth marchnad sengl

Heddiw fe groesawodd llefarydd Plaid Cymru ar faterion y Trysorlys, Jonathan Edwards AS, adroddiad newydd gan y Sefydliad dros Astudiaethau Cyllidol (IFS) yn amlygu’r pwysigrwydd parhaol o aelodaeth i'r farchnad sengl Ewropeaidd i economi'r DU.

Dywedodd Mr Edwards, sydd wedi dadlau o blaid i Gymru barhau'n aelod o'r farchnad sengl ers y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd, fod rhaid i Lywodraethau Cymru a'r DU amlinellu'r camau y maent yn bwriadu cymryd i warchod yr economi rhag sgil-effeithiau gwaethaf Brexit.

Y Farchnad Sengl Ewropeaidd yw’r cyrchfan i dros 43% o nwyddau a allforiwyd o Gymru, gwerth dros £5 biliwn i’r economi Cymreig yn 2015. Mae sicrhau aelodaeth barhaol o’r farchnad sengl, heb dollau, yn hollbwysig i sicrhau sicrwydd economaidd Cymru yn y byrdymor.

Dywedodd Jonathan Edwards AS Plaid Cymru:

"Mae Plaid Cymru'n croesawu'r adroddiad pwysig hwn sy'n pwysleisio pwysigrwydd aelodaeth o'r farchnad sengl i economi'r DU.

"Mae'r achos economaidd yn glir. Fel rwyf wedi dadlau ers y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd, nid yw mynediad i'r farchnad sengl yn ddigon - rhaid cael aelodaeth lawn os yw Cymru a'r DU ehangach am gynnal y perthnasau masnach maent yn elwa ohonynt ar hyn o bryd ledled y cyfandir.

"Heb os, mae sialensiau ynghlwm a'r opsiwn hwn, ond gyda'r IFS yn amcangyfrif y gall aelodaeth o'r Farchnad Sengl fod werth hyd at 4% o GDP o gymharu â dibynnu ar delerau'r Mudiad Masnach Ryngwladol, mae'n drywydd sy'n rhaid ei ddilyn.

"Mae ansicrwydd yn wenwynig i'r economi - rwy'n annog llywodraethau Cymru a'r DU i weithredu'n gyflym i'w gwneud hi'n gwbl glir mai statws marchnad sengl llawn yw'r opsiwn orau a'r flaenoriaeth."

Ychwanegodd Adam Price, Ysgrifennydd y Cabinet Cysgodol dros yr Economi a Chyllid:

“Mae rhaid i Lywodraethau Cymru a’r DU sicrhau aelodaeth barhaol o’r farchnad sengl Ewropeaidd i sicrhau lles parhaol yr economi yng Nghymru. Mae’r adroddiad hwn yn darllen hanfodol i’r ddwy Lywodraeth, ond yn arbennig i Lywodraeth Cymru Llafur.

“Gyda dros £5 biliwn o allforion i’r Farchnad Sengl Ewropeaidd, bydd gan unrhyw benderfyniad i osod tollau neu i leihau ein gallu i allforio i’r farchnad effeithiau difrifol a niweidiol ar ein sicrwydd economaidd yn y tymor hir.

“Tra dylwn archwilio pob ffordd am fasnach newydd, yn gyntaf mae angen i ni sicrhau’r hyn sydd gennym fynediad i yn barod. Mae sicrhau aelodaeth i’r farchnad sengl yn golygu sicrhau swyddau a sicrwydd economaidd yng Nghymru, a hynny dylai fod ein blaenoriaeth.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.