Sicrhau Dyfodol Cymru

Leanne Wood i ymuno ag Adam Price a Jonathan Edwards mewn digwyddiad yn Llandeilo i drafod dyfodol Cymru

 

 Adam_and_Jonathan.jpg

 

Mi fydd arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, yn ymuno â gwleidyddion Sir Gaerfyrddin, Jonathan Edwards AS ac Adam Price AC mewn trafodaeth gyhoeddus ynglŷn â’r ffordd orau i sicrhau dyfodol Cymru yn dilyn y refferendwm ar aelodaeth y DU yn yr Undeb Ewropeaidd.

Cynhelir y cyfarfod cyhoeddus yn yr Hudd Gwyn, Llandeilo, ar ddydd Gwener 15fed o Orffennaf am 6:30 yh. Mae’n rhan o gyfres o gyfarfodydd cyhoeddus wedi eu cynnal gan Leanne Wood ar draws Cymru i drafod blaenoriaethau ac uchelgeisiau Cymru yn ei swydd fel arweinydd yr Wrthblaid yn y Cynulliad Cenedlaethol.

Mi fydd Jonathan Edwards AS, llefarydd Plaid Cymru yn San Steffan ar faterion y Trysorlys, ac Adam Price Ysgrifennydd Cysgodol yn gyfrifol am Fusnes, yr Economi a Chyllid yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru yn ychwanegu eu barn yn y digwyddiad cyhoeddus sydd wedi ei anelu at drafodaeth ac ymgysylltiad.

Mae’r digwyddiad yn agored i bawb, ac mae modd darganfod mwy o wybodaeth yma neu drwy ffonio 01269 597 677.

Yn gwneud sylw ar y digwyddiad, meddai Adam Price AC:

“Plaid Cymru yw’r Blaid dros Gymru, ac rydym yn gweithio’n galed i amddiffyn buddiannau cenedlaethol Cymru yn dilyn y refferendwm ar aelodaeth y DU yn yr Undeb Ewropeaidd.

“Rwy’n edrych ymlaen at groesawu Leanne Wood i’r etholaeth a gobeithiaf bydd y digwyddiad cyhoeddus yn caniatáu i Sir Gaerfyrddin glywed yr hyn mae Leanne Wood- fel arweinydd yr Wrthblaid yn y Cynulliad Cenedlaethol- yn gwneud dros ein hetholaeth a’n gwlad. Yn ogystal â chyfrannu ac ymgysylltu ar faterion sydd yn effeithio ar ein gwlad.

“Mae angen i Gymru cyd-weithio yn fwy nag erioed i sicrhau'r hyn sydd orau ac i sicrhau bod ein llais yn cael ei glywed. Mae’r digwyddiad hwn yn gyfle i Sir Gaerfyrddin fynegi ei barn, a gobeithiaf y bydd nifer o etholwyr yn ymuno â Leanne Wood, Jonathan Edwards a minnau mewn trafodaeth agored ynglŷn â’r ffordd orau i sicrhau dyfodol Cymru.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.