Achubwch ein Gorsafoedd Tân

AS yn galw i’r Gwasanaeth Tân derbyn y statws ‘gwasanaeth gwarchodedig’ wrth i doriadau gwerth 10% dod i’r amlwg

JE_-_Fire_Station_Meeting.jpgMae Jonathan Edwards, yr A.S. Plaid Cymru dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr wedi galw ar y Llywodraeth Gymreig Llafur i benodi’r Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru yn ‘gwasanaeth gwarchodedig’ er mwyn diogelu’r gwasanaeth rhag toriadau cyllid dinistriol.

Gwnaeth Mr Edwards y galwad yn dilyn ei gyfarfod gonest â Phrif Swyddog Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Mr Chris Davies. Dywedodd Mr Davies wrth yr AS bod yr Awdurdod yn wynebu toriad cyllid o 10% yn y flwyddyn ariannol nesaf petai’r chwe chyngor sir yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru yn caniatau’r toriadau disgwyliedig i’r gwasanaeth.

Rhybuddiodd Mr Edwards fyddai toriadau mor llym yn arwain at gaead gorsafoedd ar raddfeydd eang ac yn difrodi’r gwasanaeth fel y mae wedi ei gynllunio ar hyn o bryd gyda phryderon anochel ynglŷn ag effeithiolrwydd y gwasanaeth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn cefnogi piced pensiynau ymladdwyr tân

Strike1

Ymunodd Aelod Seneddol Jonathan Edwards gyda diffoddwyr tân dros penwythnos gŵyl y banc wrth bod aelodau lleol o Undeb y Frigâd Dân yn mynd ar streic  dros anghydfod pensiwn gyda'r llywodraeth.

Roedd criwiau tân ledled Cymru wedi cynnal tri diwrnod o weithredu diwydiannol dros anghyfod gyda llywodraeth y DU sy'n bwriadu codi eu oedran ymddeol o 55 i 60, ac i gynyddu eu cyfraniadau pensiwn.

Dywedodd yr AS Plaid Cymru, sydd wedi bod ar flaen y gad mewn ymgyrchoedd i amddiffyn ein gwasanaethau tân lleol, gallai'r streic wedi cael eu hosgoi pe bai'r llywodraeth wedi bod yn barod i drafod.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhodri yn defnyddio dadl yn y Cynulliad i annog mwy o gefnogaeth i’r Gwasanaeth Tân

Mae AC Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr Rhodri Glyn Thomas wedi annog Llywodraeth Cymru i adeiladu ar berfformiad da y gwasanaeth tân ac achub trwy ehangu ei gylch gorchwyl i gynnwys dyletswydd statudol i ymateb i heriau fel llifogydd.

Wrth siarad yn y ddadl yn y Cynulliad Cenedlaethol heddiw ar wasanaethau tân ac achub, talodd AC Plaid Cymru, sy’n llefarydd y blaid ar Lywodraeth Leol a Thân, deyrnged i berfformiad y gwasanaeth, ond dywedodd fod angen strategaeth tymor hwy er mwyn ymdopi â thoriadau mewn cyllidebau ac effaith newid hinsawdd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Aelod Seneddol yn gyflwyno deiseb gorsafoedd dân i'r Cynulliad

Petition

Mae ymgyrch  Jonathan Edwards AS i amddiffyn ein gorsafoedd tân wedi  cael ei cyflwyno i Gynulliad Cenedlaethol Cymru'r wythnos hon.

Mae ei ddeiseb, sydd wedi  casglu dros 3,000 o lofnodion (3057) wedi cael ei gyflwyno i Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau'r Cynulliad ar risiau'r Senedd ym mhresenoldeb diffoddwyr tân o orsaf Rhydaman a oedd wedi teithio i Gaerdydd i gefnogi'r ymgyrch.

Wrth gyflwyno'r ddeiseb dywedodd Jonathan Edwards i Gadeirydd y pwyllgor, William Powell AC, sut yr oedd wedi dechrau’r ymgyrch i amddiffyn y gorsafoedd tân yn ei etholaeth (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr), ond yn fuan tyfodd i fod yn ymgyrch genedlaethol gan fod cymunedau ar draws Cymru yn darganfod bod  eu gorsafoedd lleol o dan fygythiad.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pryderon toriadau Gwasanaeth Tân i’w drafod yn y Cynulliad

Mae’r ymgyrch a lansiwyd gan wleidyddion Plaid Cymru i wrthwynebu israddio Gorsaf Dân Rhydaman a chau Gorsaf Dân Pont-iets wedi cyrraedd y Cynulliad Cenedlaethol  yr wythnos hon.

Mae’r Aelod Seneddol Jonathan Edwards, a lansiwyd deiseb ar-lein yr wythnos ddiwethaf i wrthwynebu’r newidiadau, bellach wedi sefydlu ei ddeiseb drwy Bwyllgor Deisebau’r Cynulliad Cenedlaethol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dweud wrth eich ffrindiau

Social Media

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Achubwch Gorsaf Dân Rhydaman

Mae’r Aelod Seneddol lleol, Jonathan Edwards a’r Aelod Cynulliad, Rhodri Glyn Thomas yn cefnogi yr ymgyrch sy’n cael ei harwain gan Gynghorwyr lleol Plaid Cymru yn erbyn y cynnig i israddio gorsaf dân Rhydaman o orsaf llawn amser.

Oherwydd toriadau llym llywodraeth Llafur Cymru, mae’r awdurdod tân yn cael ei orfodi i arbed dros £4 miliwn dros y blynyddoedd nesaf.

Mae’r awgrymiadau a gyflwynwyd mis yma i’r Awdurdod tân yn cynnwys cyfres o opsiynau i’r gwasanaeth wneud arbedion. Un o’r opsiynau yma - er nad yw’r penderfyniad wedi ei wneud - yw israddio Gorsaf Dân Rhydaman o orsaf llawn amser i un lle mae dynion tân yn gweithio rhan amser.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.