AS yn galw ar y Prif Weinidog i newid cwrs y berthynas rhwng y DU a Saudi Arabia

Mae AS Plaid Cymru Jonathan Edwards wedi cyhuddo’r Prif Weinidog o safonau dwbl a difaterwch llwyr wedi i bedwar deg saith o garcharorion, nifer ohonynt yn wrthwynebwyr y llywodraeth, gael eu dienyddio yn Saudi Arabia. Galwodd Mr Edwards ar i’r llywodraeth newid cwrs yn eu polisi tranmor yn y rhanbarth.

Dywedodd Mr Edwards fod amharodrwydd llywodraeth y DU i gondemnio gweithredoedd Saudi Arabia yn peri cryn bryder, a dywedodd fod agwedd gyson yn allweddol tuag at hawliau dynol yn y rhanbarth os yw’r frwydr ideolegol yn erbyn terfysgaeth Islamaidd am gael ei hennill.

Dywedodd Jonathan Edwards AS:

“Mae polisi tramor yn y rhanbarth yn frith o safonau dwbl a gwrthddywediadau. Oni bai bod ymagwedd gyson, yn enwedig wrth ystyried hawliau dynol, nid oes gobaith o guro Daesh a grwpiau terfysgol Islamaidd eraill.

Yng ngoleuni digwyddiadau diweddar, mae'n rhaid i lywodraeth y DU ystyried ar frys goblygiadau eu perthynas agos parhaus â Saudi Arabia gan eu herio ar eu polisi i dawelu rhyddid barn ac atal hawliau sifil a gwleidyddol sylfaenol, gyda nifer helaeth o’r marwolaethauâ chymhelliant crefyddol yn erbyn lleiafrifoedd Shia.

Mae amharodrwydd Llywodraeth y DU i gondemnio gweithredoedd Saudi Arabia yn gyhoeddus yn ogystal a’u amharodrwydd i erfyn ar y gyfundrefn Saudi i roi’r gorau ar hyrwyddo ideoleg crefyddol eithafol Sunni yn annealladwy ac yn groes i’w hymgais i fynd i’r afael â therfysgaeth Islamaidd.

Mae gweithredu milwrol parhaol yn y rhanbarth ynghyd â pholisi tramor anghyson yn anorfod am arwain at deimladau wrth-orllewinol, sydd o reidrwydd yn elfen allweddol o ran rhoi tanwydd i grwpiau terfysgol fel Daesh.

O ystyried gweithrediadau Saudi Arabia, nid yn unig yn eu gwlad ei hun, ond hefyd yn uniongyrchol mewn gwledydd cyfagos megis Bahrain a Yemen, dylai’r Adran Busnes adolygu trwyddedau arfau i Saudi Arabia ar frys a cheisio archwilio pob cwrs diplomyddol ac economaidd ar gael i'r gymuned ryngwladol.

Yn peth lleiaf y dylai llywodraeth y DU ei wneud yw tynnu nol ei chefnogaeth i Gadeiryddiaeth Saudi Arabia o Banel Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig.”

DIWEDD


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.