Gostyngiad o 42% i’r gwariant ar heolydd lleol yng Nghymru

roadworks_header.jpg

Nid yw cyflwr heolydd yng Nghymru yn addas ar gyfer y ganrif ddiwethaf, heb sôn am yr un yma- dyna oedd neges yr Aelod Cynulliad lleol Adam Price i’w gyd ACau yn y Cynulliad Cenedlaethol yr wythnos hon.

Roedd Aelodau’r Cynulliad yn dadlau rhwydwaith heolydd Cymru prynhawn Mercher pan amlygodd Mr Price, sydd hefyd yn Ysgrifennydd Cysgodol Plaid Cymru dros Drafnidiaeth, bod heolydd lleol wedi gweld gostyngiad o 42% i’r gwariant yn y pedair blynedd diwethaf, o £326m yn 2012 i £209m yn 2016- y ffigurau diweddaraf sydd ar gael.

Hefyd fe nododd Mr. Price ers 2010, lle'r oedd y nifer o farwolaethau ar heolydd Cymru ar ei fan isaf, mae’r nifer wedi cynyddu’n araf, felly yn dangos cysylltiad posib rhwng y buddsoddiad gostyngol â’r peryglon cynyddol.

Yn ei sylwadau terfynol rhybuddiodd AC Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr fod Cymru yn peryglu colli’r cyfleoedd a ddaw gan geir di-garbon a di-yrrwyr os nad yw cyflwr yr heolydd yn gwella.

Dywedodd yr Aelod Cynulliad Adam Price:

“Ar lefel genedlaethol mae’r gwariant ar heolydd wedi lleihau trwy £32miliwn ers dechrau tymor y Senedd ddiwethaf yn 2011.  Fodd bynnag, yn achos yr heolydd lleol, mae’r gwariant wedi newid o £362m yn 2012 i £209m yn 2016- dyna ostyngiad syfrdanol o 42% mewn cyfnod byr.

“Mae’r gwariant ar heolydd yn yr Alban wedi aros yr un fath dros y cyfnod hwnnw, ond yn wir mae wedi cynyddu 25% yn Lloegr.

“Gall cyflwr ein heolydd gael effaith uniongyrchol ar ein bywydau o ddydd i ddydd, nid o leiaf i’r bobl sydd wedi bod mewn damweiniau ffordd.  Yn wir mae’r nifer o ddamweiniau wedi dechrau cynyddu wrth i’r gwariant ar yr heolydd lleihau.

“Nid yw’r heolydd yn addas ar gyfer y ganrif ddiwethaf, heb sôn am yr un yma”.

“Os oes gennym unrhyw obaith o fanteisio ar y cyfleoedd y gall ceir di-garbon a di-yrrwyr ddod ag i’n amgylchedd ac economi, mae rhaid newid y gostyngiad i’r buddsoddiad.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.