AC yn pryderu am adferiad cleifion strôc

Mae’r Aelod Cynulliad Rhodri Glyn Thomas wedi mynegi ei bryder dros gleifion strôc yn Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru (Glangwili) ar ôl i Ddoctor gysylltu ag ef i ddweud nad oes digon o ffisiotherapyddion ar gael yn yr uned strôc ddifrifol.

Yn siarad â’r AC Plaid Cymru, dywedodd y Doctor, sydd gyda pherthynas ar y ward strôc ar hyn o bryd, bod y ffisiotherapyddion methu darparu’r gwasanaeth a argymhellwyd gan ganllawiau NICE oherwydd bod yna ddiffyg staff i’w gyflawni. Roedd y doctor yn awyddus iawn i bwysleisio bod y ffisiotherapyddion yn yr ysbyty yn gwneud “y gorau yn eu gallu o dan amodau anodd iawn”, ac mai “canlyniad o drefniant cyllid na ellir ei amddiffyn ac sy’n eglur yn niweidiol i ofal cleifion” yw’r rheswm pam nad yw’r cleifion yn derbyn gofal addas.

RGT-Journal

Yr wythnos hon, mae Rhodri Glyn Thomas wedi gwneud cynrychioliadau brys ger bron Gweinidog Iechyd Llywodraeth Cymru a Phrif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wrth fynegi pa mor hanfodol mae ffisiotherapi i’r rheiny sydd wedi dioddef strôc. Gofynnodd Mr Thomas am wybodaeth ynglŷn â sut digwyddodd y diffyg cyflenwad o ffisiotherapi, a sut y caiff ei ddatrys yn syth.

Dywedodd AC Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr:

“Mae ffisiotherapi yn chwarae rôl hynod o hanfodol yng ngwellhad ac adferiad cleifion strôc. Mae’r wybodaeth a rhoddwyd i mi yn fy mhryderu’n fawr, ond mae’n achos pryder yn enwedig oherwydd rhannwyd y wybodaeth gan ddoctor gyda phrofiad o weithio mewn uned strôc.

“Rwy’n deall bod y ffisiotherapyddion yn gwneud gwaith gwych, ond maent yn gweithio i’r eithaf, a does dim cynllun staff i ddelio â salwch a chyfnod mamolaeth.

“Rwyf wedi gofyn i’r Gweinidog Iechyd a Phrif Weithredwr y Bwrdd Iechyd i esbonio sut mae’r sefyllfa hon wedi digwydd, a sut i’w datrys yn syth. Rwyf hefyd wedi gofyn am atebion ynghylch pam nad oes dirprwy ffisiotherapyddion wedi eu cyflogi i gyflenwi’r prinder staff.

“Mae clywed doctor yn dweud bod y sefyllfa bresennol yn uned strôc Glangwili yn niweidiol i ofal cleifion yn ddifrifol iawn. Rwyf am weld y bwrdd iechyd yn cefnogi’r staff ffisiotherapi a’r cleifion yn well ac mae’n fater o frys.”

DIWEDD


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.