Plaid Cymru yn arwain ymdrechion ar gyfer banc cyhoeddus ar ôl cyhoeddiadau ynghylch cau banciau

NB-HM-Treasury.jpg

Mae gwleidyddion Plaid Cymru Adam Price AC a Jonathan Edwards AS wedi arwain y galwadau am fodel bancio cyhoeddus yn sgil fwy o gau banciau mewn cymunedau gwledig. 

Sicrhaodd yr Aelod Cynulliad Mr Price Cwestiwn Amserol yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ac fe holodd Ysgrifennydd Cyllid Llywodraeth Cymru am adroddiad gan Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru ynglŷn â sefydlu banc cyhoeddus Cymreig.

Dywedodd Ysgrifennydd Cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi, Adam Price, wrth y Gweinidog bod pump allan o’r 10 ardaloedd sydd wedi wynebu’r nifer fwyaf o gau banciau yng Nghymru, ac mi fydd 186 o ganghennau banc wedi eu cau yng Nghymru yn sgil y cyhoeddiadau diweddar.

Yn San Steffan, fe wnaeth llefarydd Plaid Cymru ar faterion y Trysorlys, Jonathan Edwards AS cais ffurfiol at Gadeirydd Pwyllgor Dethol y Trysorlys yn y Senedd i gynnal ymchwiliad ynghylch maint y gwaharddiad ariannol a achoswyd gan y gyfradd ddigynsail o gau canghennau banc dros y blynyddoedd diweddar.  Dywedodd Mr Edwards mai dwyn y Trysorlys i gyfrif yw swyddogaeth y Pwyllgor.

Yn siarad ar ôl ei Gwestiwn Amserol, dywedodd AC Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Adam Price:

“Mewn ymateb i ddadl Plaid Cymru ym mis Chwefror, a gynhaliwyd ar ôl y rownd ddiwethaf o gau canghennau banc, fe gomisiynodd Ysgrifennydd Llywodraeth Cymru dros yr Economi adroddiad angenrheidiol gan Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru i asesu’r buddion o greu Banc y Bobl i’n cymunedau.

“Mae hwnnw bellach wedi bod ar ei ddesg yn hel llwch tra caiff ein trefi eu hamddifadu o wasanaethau ariannol hanfodol.

“Roeddwn wedi codi’r cwestiwn yn siambr y Cynulliad yn benodol i roi cyfle i Lywodraeth Cymru ein hysbysu ynghylch sut y bydd yn gweithredu ar sail yr adroddiad.  Fodd bynnag mewn ymateb roedd well gan y Gweinidog Llafur i daflu’r baich at y swyddfa bost a’r undebau credyd.

“Nid yw hwn yn fater arall sy’n gallu ei ddatrys gan blaster glynu.  Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru cynnig fwy o sicrwydd a diogelwch i bobl Cymru pan fyddant yn delio â’u harian.  Yn seiliedig ar berfformiad yr wythnos hon, mae’n amlwg nad yw Llywodraeth Llafur Cymru yn gymwys.”

Dywedodd yr Aelod Seneddol Jonathan Edwards:

“Mae’n rhaid i ni adeiladu system bancio gymunedol cyhoeddus, nid yn unig i ddarparu gwasanaethau bancio dydd i ddydd, ond i ddarparu’r llawr ariannol i gynnal economïau lleol.

“Mae Trysorlys y DU yn cyfaddef bod ganddo ddyletswydd i sicrhau bod gan bawb hawl i’r gwasanaethau bancio sydd angen arnynt.  Ond eto mae’n sefyll o’r neilltu ac yn caniatáu i fanciau cau canghennau fel y gwynt a thrin cymunedau gwledig â dirmyg.  Yng Nghymru yn unig y byddwn wedi gweld bron at 200 o ganghennau banc caeedig.

“Credaf y dylai Pwyllgor Dethol y Trysorlys lansio ymchwiliad i asesu’r hawl at wasanaethau manwerthu ariannol a’r effaith mae’r rhaglenni o gau canghennau wedi cael ar waharddiad ariannol dros nifer o flynyddoedd.

“Swyddogaeth y senedd yw dwyn y Trysorlys i gyfrif pan mae’n methu â chyflawni ei swydd.  Mae’n amlwg bod hwn yn un o’r achosion hynny.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.