Croeso pwyllog i nawdd y Swyddfa Bost wrth geisio cael sicrwydd ar gyfer Sir Gaerfyrddin gwledig

post-office-header.jpg

Mae’r gwleidyddion lleol Adam Price a Jonathan Edwards wedi rhoi croeso pwyllog i’r cyhoeddiad gan lywodraeth San Steffan ei bod yn buddsoddi £370 miliwn yn rhwydwaith y Swyddfa Bost, ond dywedodd y ddau gynrychiolwr Plaid Cymru bod cymunedau yn Sir Gaerfyrddin a drwy gydol Cymru angen sicrwydd y byddant yn elwa o’r oddeutu £160 miliwn o arian a gynllunnir i amddiffyn canghennau mewn cymunedau gwledig.

Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Ysgrifennydd Gwladol San Steffan dros Fusnes, Greg Clark AS ar ddydd Mercher 20fed o Ragfyr.  Cyhoeddwyd y cytundeb nawdd tair blynedd, sy’n cychwyn o fis Ebrill 2018, wrth i’r Swyddfa Bost cyhoeddi ei bod wedi gwneud elw am y tro cyntaf ers 16 mlynedd.

Mae’r nifer o Swyddfeydd Post yng Nghymru wedi lleihau o 1,146 i 931 dros y degawd diwethaf.

Dywedodd yr Aelod Cynulliad Adam Price bod modd croesawu’r cyhoeddiad “ar ei olwg” ond ychwanegodd bod y “maglau yn y manylion” ynghylch sut y bydd cymunedau yn Sir Gaerfyrddin yn elwa.  Dywedodd Mr Price fod amddiffyn rhwydwaith y swyddfa bost yn arbennig o bwysig yn dilyn y cyhoeddiadau diweddar ynglŷn â chau banciau.

Dywedodd ei gydweithiwr etholaeth, yr Aelod Seneddol Jonathan Edwards fod yr arian a gyhoeddwyd ar gyfer y rhwydwaith yn bitw o gymharu â’r hyn mae llywodraethau olynol yn San Steffan wedi mynd ag oddi ar y gwasanaeth.  Dywedodd Mr Edwards fod yr hyn a elwir yn moderneiddio'r rhwydwaith yn wir yn golygu "canoli a chau gwasanaethau lleol."

Dywedodd Aelod Cynulliad Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr Adam Price:

"Ar ei olwg, mae arian ychwanegol ar gyfer rhwydwaith Swyddfa'r Post yn rhywbeth i’w groesawu. Ond bydd y maglau yn y manylion ynglŷn â sut y bydd canghennau gwledig fel ein rhai ni yn Sir Gaerfyrddin yn elwa o ddifrif, a sut y cefnogir hwy i gynnal eu lle hollbwysig yn ein cymunedau gwledig.

"Wrth gwrs mae cryfhau rhwydwaith y Swyddfa Bost yng Nghymru wledig wedi cymryd rôl gynyddol arwyddocaol yn dilyn y cau parhaus canghennau banc.

"Torrwyd bron i £700 miliwn o gyllideb y Swyddfa Bost yn 2015, gan olygu na fydd y cyhoeddiad heddiw yn mynd hanner y ffordd i gau'r bwlch a grëwyd gan lywodraeth San Steffan ei hunain.

"Byddaf yn edrych yn ofalus ar ba gamau diogelu newydd a phenodol fydd yn cael eu rhoi ar waith gyda chyhoeddiad heddiw i sicrhau bod canghennau Sir Gaerfyrddin yn cael eu diogelu. Heb y mesurau diogelu hynny, mae cyhoeddiad heddiw yn ddiystyr."

Ychwanegodd yr Aelod Seneddol Jonathan Edwards:  

"Os edrychwn yn ôl i ddechrau llywodraeth Tony Blair yn 1997, roedd gan y DU 19,008 o ganghennau'r swyddfa bost. Erbyn diwedd y llywodraeth Lafur Newydd gyda Gordon Brown yn 2010 roedd hyn wedi gostwng yn sylweddol i 11,905. Mae llywodraethau'r Ceidwadwyr ers 2010 wedi parhau i lywyddu dros ostyngiadau i'r rhwydwaith er ar raddfa llawer llai.  

"Mae'r nawdd a gyhoeddwyd ar gyfer y Swyddfa Bost heddiw yn bitw o gymharu â’r hyn y mae llywodraethau olynol yn San Steffan wedi mynd ag oddi ar y gwasanaeth gyda'u rhaglen foderneiddio fel y’i gelwir, sydd yn aml wedi bod ychydig ond sbin ar gyfer canoli a chau gwasanaethau lleol. 

"Rwyf yn croesawu'r gydnabyddiaeth o'r angen i warchod canghennau gwledig. Bydd fy nghydweithwyr a minnau yn archwilio’r pecyn i weld pa amddiffyniadau sydd i'w rhoi ar waith a sut y gall y rhwydwaith yn Sir Gaerfyrddin fanteisio arnynt."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.