Gwleidyddion yn addo mynd i lawr pob llwybr i ddiogelu Hofrennydd yr Heddlu

Mae gwleidyddion lleol wedi addo mynd i lawr pob llwybr ag sy’n bosib er mwyn diogelu dyfodol Hofrennydd Heddlu Dyfed Jonathan EdwardsPowys a’i safle ym Mhen-bre. Mae’r AS Jonathan Edwards yn bwriadu codi’r mater gydag Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn y Senedd ddydd Mercher.

Wythnos diwethaf fe gyflwynodd Jonathan Edwards gynnig Seneddol yn galw ar Lywodraeth San Steffan i ymyrryd a throi’r penderfyniad gan Wasanaeth Awyr Genedlaethol yr Heddlu (NPAS) isymud yr hofrennydd o Ben-bre o ddydd Calan 2016.

 Ar yr un adeg, fe gyflwynodd yr Aelodau Cynulliad Rhodri Glyn Thomas, Elin Jones a Simon Thomas ‘Datganiad Barn’ yn y Cynulliad Cenedlaethol. Mae’r ddau fesur yma yn gofyn i’w cyd ASau ac ACau i arwyddo a chefnogi’r galwadau am ymyrraeth y llywodraeth.

Dywedodd Jonathan Edwards, AS Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, ei fod yn gobeithio bydd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Stephen Crabb- sy’n cynrychioli etholaeth Preseli Sir Benfro- yn cefnogi’r ymgyrch i ddiogelu’r safle ym Mhen-bre oherwydd bydd ei etholwyr ef yn cael eu heffeithio gan y penderfyniad i’w symud.

Ar ôl sicrhau cwestiwn i’r Ysgrifennydd Gwladol, dywedodd Jonathan Edwards AS:

“Rwy’n falch iawn fy mod wedi sicrhau'r cyfle i holi Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn y Senedd ddydd Mercher. Mae’n bwnc hollbwysig sydd wedi dominyddu fy mag post dros y dyddiau diwethaf. Mae’n amlwg bod trigolion Dyfed Powys yn hynod o anhapus dros y newyddion am golled ein hofrennydd.

“Rwy’n gobeithio bydd yr Ysgrifennydd Gwladol yn cefnogi ein hymgyrch i ddiogelu’r hofrennydd a’r safle ym Mhen-bre o wybod ei fod yn cynrychioli Sir Benfro. Bydd symud yr hofrennydd yn effeithio ar yr unig bobl y mae’n cynrychioli.

“Gallaf sicrhau’r trigolion fy mod i a’m cydweithwyr yn mynd i lawr pob llwybr ag sy’n bosib er mwyn diogeli ein hofrennydd.

Fe amlygodd Simon Thomas- yr Aelod Seneddol dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru- y pwnc yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog ddydd Mawrth. Yn siarad ar ôl ei gwestiwn i’r Prif Weinidog, fe ddywedodd:

“Un enghraifft o le mae datganoli honedig wedi bod yn fethiant i Gymru yw’r datganoli a ddigwyddodd ynghylch plismona a’r sefydliad o gomisiynwyr heddlu. Mae hynny wedi arwain at nifer o’r penderfyniadau hollbwysig i ni yma yng Nghymru yn cael eu penderfynu tu allan i Gymru. Edrychwch ar yr enghraifft fwyaf diweddar: hofrennydd Dyfed Powys ym Mhen-bre yn cael ei symud o ganlyniad i benderfyniad a benderfynwyd tu allan i Gymru. Rwyf wedi galw i Gymru gael pwerau dros blismona yn dilyn etholiad cyffredinol nesaf San Steffan”.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.