Adroddiad Gwasanaeth Awyr yr Heddlu yn cyfiawnhau’r ymgyrch i gadw’r hofrennydd arbenigol

Content-1.jpg

Mae adroddiad ar Wasanaeth Awyr Genedlaethol yr Heddlu (NPAS) a gyhoeddwyd heddiw wedi “amlygu’r rhestr o fethiannau” ac yn “cyfiawnhau’r ymgyrch i amddiffyn hofrennydd gwerthfawr Dyfed Powys” - dyna’r neges gan Jonathan Edwards AS a arweiniodd yr ymgyrch, ar y cyd â phapurau newydd lleol, yn erbyn colli’r hofrennydd heddlu arbenigol.

Heddlu Dyfed Powys oedd yr heddlu cyntaf i gael hofrennydd heddlu. Fe werthodd y cyn Comisiynydd Heddlu a Throsedd Ceidwadol yr ased ac ymuno â’r Gwasanaeth Awyr Genedlaethol yr Heddlu canoledig yn 2015- symudiad a rhybuddiodd Jonathan Edwards fyddai’n effeithio’n negyddol ar y gwasanaeth a ddarparwyd i’r trigolion lleol.

Disgrifir y gwasanaeth yn yr adroddiad gan Arolygiaeth Heddluoedd Ei Mawrhydi yn “anghynaladwy yn gyllidol” a dywedodd bod yr oriau awyr wedi bron eu haneri er gwaethaf i gost yr oriau hedfan fwy na dyblu ers 2009. Dywedodd yr adroddiad bod angen “diwygiad brys” ar y gwasanaeth.

Yn Nyfed Powys meddai’r adroddiad y cafwyd yr ail amser ymateb arafach trwy Gymru a Lloegr, gyda’r amser ymateb yn cymryd 57 munud a 42 eiliad ar gyfartaledd.

Dywedodd Jonathan Edwards AS bod yr adroddiad yn cyfiawnhau’r ymgyrch a arweiniwyd ganddo ef a’i gydweithwyr Plaid Cymru i amddiffyn y gwasanaeth. Aeth ymlaen i ladd ar agenda canoli’r Llywodraeth Brydeinig wrth ddatgan ei fod yn rheswm arall dros ddatganoli plismona i Gymru. Ychwanegodd y dylai’r Prif Weinidog Theresa May, a ysgrifennodd ati yn bersonol yn ei swydd fel yr Ysgrifennydd Cartref yn ystod yr ymgyrch, “gostwng ei phen mewn cywilydd”.

Dywedodd yr Aelod Cynulliad Adam Price fod yr adroddiad yn “ddamniol” a gofynnodd sawl tro mae rhaid i Gymru golli gwasanaeth cyn bod pleidiau gwleidyddol eraill yn ymuno â Phlaid Cymru i “orchymyn ein bod yn cymryd rheolaeth o faterion ein hunain”.

Dywedodd AS Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr Jonathan Edwards:

“Ynghyd â miloedd o drigolion Dyfed Powys, fe rybuddiais y byddai cynlluniau’r Llywodraeth Brydeinig Geidwadol a’r cyn Comisiynydd Heddlu Ceidwadol i werthu ein hased arbenigol a chanoli’r gwasanaeth yn Lloegr yn arwain at wasanaeth wedi ei leihau yn lleol.

“Nid wyf yn falch o gael fy mhrofi’n iawn- dim ond teimlad pur o siom a dicter aruthrol sydd gen i oherwydd mae ein pryderon dilys a go iawn wedi eu gwireddu.

“Mae’r adroddiad yn datgan rhestr o fethiannau gyda’r gwasanaeth, ac yn cyfiawnhau ein hymgyrch i amddiffyn yr hofrennydd gwerthfawr arbenigol yr oedd gennym.

“Nid yw’r achos dros ddatganoli plismona i Gymru erioed wedi bod yn gryfach. Rydym eisoes wedi dangos drwy wneud hynny y byddai’r heddluoedd yn cael £25 miliwn y flwyddyn yn ychwanegol, ac wrth gwrs, y byddai’n caniatáu i heddluoedd Cymru atal y canoli sydd wedi ein methu yn drychinebus.

“Fe ddylai aelodau o’r Llywodraeth Brydeinig, yn cynnwys y Prif Weinidog Theresa May, a ysgrifennais at yn bersonol yn ei swydd fel yr Ysgrifennydd Cartref yn ystod yr ymgyrch, gostwng eu pennau mewn cywilydd.”

Ychwanegodd yr Aelod Cynulliad Adam Price:

“Mae adroddiad heddiw yn ddamniol. Nid yw’r gwasanaeth canoledig yn addas i’r pwrpas. Mae’n anghynaladwy yn gyllidol. Mae’r oriau hedfan wedi eu lleihau ac mae’n cymryd bron awr i’n cyrraedd.

“Er gwaethaf methiannau amlwg y gwasanaeth hofrennydd, mae trigolion Dyfed Powys yn ffodus i gael tîm o swyddogion heddlu ac arweinwyr ymroddedig sydd yn sicrhau bod ganddynt y gefnogaeth orau posib.

“Ond mae rhaid i ni ofyn sawl gwasanaeth mae rhaid i San Steffan gymryd rhag Cymru cyn i bleidiau gwleidyddol eraill ymuno â Phlaid Cymru i orchymyn ein bod yn cymryd rheolaeth o faterion ein hunain.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.