Plaid Cymru yn condemnio gweithredoedd ‘anystyriol’ y Comisiynydd Heddlu dros golled hofrennydd yr heddlu

Mae’r Aelod Cynulliad Plaid Cymru, Rhodri Glyn Thomas wedi ymateb yn ddig i’r cyhoeddiad gan Wasanaeth Awyr Genedlaethol yr Heddlu (NPAS) a datganodd y bydd hofrennydd Dyfed Powys yn gorffen gweithredu o’i safle ym Mhen-brRGTe yn fuan.

Cyhoeddwyd cynlluniau yn ôl yn 2012 i roi awyren gydag adain sefydlog yn lle’r hofrennydd heddlu. Fodd bynnag ym mis Tachwedd 2014 fe gyhoeddodd y Comisiynydd Heddlu, Christopher Salmon ei fod wedi diogelu dyfodol yr hofrennydd ac fe fyddai ei safle yn parhau ym Mhen-bre.

Ar ôl croesawu’r cyhoeddiad yn ofalus, fe ofynnodd yr A.C Plaid Cymru, Rhodri Glyn Thomas am sicrhad pellach dros annibyniaeth weithredol yr hofrennydd,

Meddai Mr Thomas ar y pryd:

“Ni fydd y penderfyniadau gweithredol bellach yn cael eu hymgymryd gan ein gwasanaeth lleol ac mae’n edrych bod dim amddiffyniadau i rwystro’r NPAS rhag symud yr hofrennydd pa bryd bynnag y mynnent yn y dyfodol. Rwy’n siŵr bydd y trigolion lleol eisiau sicrwydd bod ymrwymiad hirdymor i’r safle hwn”.

Mewn symudiad sydd yn cyfiawnhau rhybuddion yr A.C dros Sir Gaerfyrddin, cyhoeddodd NPAS ei fwriad i atal yr hofrennydd heddlu rhag gweithredu o Ben-bre o Ddydd Calan 2016.

Yn galw gweithredodd y Comisiynydd Heddlu, Christopher Salmon yn ‘anystyriol’, dywedodd Rhodri Glyn Thomas heddiw bod Mr Salmon wedi tanseilio gallu’r gwasanaeth heddlu lleol, wedi siomi trigolion Sir Gaerfyrddin ac wedi cyflwyno’r achos dros gael gwared â swydd y Comisiynydd Heddlu.

Dywedodd yr Aelod Cynulliad Rhodri Glyn Thomas;

“Dim ond tri mis yn ôl fe gyhoeddodd y Comisiynydd Heddlu gyda ffanffer mawr ei fod wedi diogelu dyfodol yr hofrennydd ym Mhen-bre. Fe gofnodwyd fy mod wedi cwestiynu’r penderfyniad oherwydd roeddwn o’r farn bod y cytundeb penodol yn peryglu annibyniaeth weithredol yr hofrennydd. Nid wyf yn cael dim pleser wrth ddweud roeddwn yn gywir.

“Trwy ildio allweddi’r hofrennydd lleol, mae’r Comisiynydd Heddlu wedi tanseilio gallu’r gwasanaeth heddlu lleol ac wedi trin y bobl y mae fod i gynrychioli yn eilradd. Mae wedi methu trigolion Dyfed Powys yn llwyr.

“Yn y pen draw mae’r mater yma yn hanu o gydweithwyr Ceidwadol-Rhyddfrydol y Comisiynydd yn San Steffan sydd wedi tynnu cyllideb gwasanaethau heddlu’r wlad yn gareiau.

“Mae Plaid Cymru wedi dweud yn gyson bod swydd y Comisiynydd Heddlu yn wastraff arian ac mae angen cael gwared arni. Yn dilyn penderfyniad ‘anystyriol’ y Comisiynydd i ildio’r hofrenydd mae’n ymddangos ei fod ef ei hun wedi cyflwyno’r achos dros gael gwared â’i swydd."

DIWEDD


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.