AS ac AC Nant-y-caws yn gwneud sylw ar dor-pib linell olew

Mae’r Aelod Seneddol Jonathan Edwards a’r Aelod Cynulliad Adam Price, sydd yn cynrychioli ardal Nant-y-caws a’r ardaloedd cyfagos wedi gwneud sylw ar dor- pib linell olew.

Dywedodd yr Aelod Seneddol Jonathan Edwards:

“Tra bod gennym adroddiadau heb eu cadarnhau ynghylch y swm o olew sydd wedi dianc, rwy’n deall ei fod yn llinell gwasgedd uwch sy’n awgrymu bod symiau arwyddocaol o’r hylif hynod o anweddol wedi eu gollwng.

“Mae’n ddigwyddiad hynod o ddifrifol sy’n gofyn am waith adfer di-oed.

“Iechyd y cyhoedd yw’r flaenoriaeth bwysicaf a’r weithred gyntaf dylai fod i rwystro unrhyw ollyngiadau pellach i leihau’r llygriad i’r tir, bywyd gwyllt a’r cwrs dŵr.

“Rwy’n galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau caiff pob adnodd angenrheidiol eu darparu i’r asiantaethau perthnasol er mwyn datrys y digwyddiad yma.”

Ychwanegodd yr Aelod Cynulliad, Adam Price:

“Nid oes unrhyw amheuaeth bod hwn yn ddigwyddiad mawr ac mae angen dewis y ffordd o weithredu i’r radd uchaf sydd ar gael.

“Rwy’n annog Llywodraeth Cymru i ymrwymo pob adnodd i’r gweithrediad ac rwy’n ymofyn am ddatganiad o sicrwydd gan Ysgrifennydd y Cabinet.

“Rydym yn disgwyl archwiliad trwyadl ynglŷn â’r digwyddiad, ond y flaenoriaeth gyntaf yw diogelwch y trigolion lleol a rhwystro unrhyw lygriad pellach yn yr ardal.

DIWEDD


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.