Achubwch ein Hofrenydd Heddlu

Llofnodi’r ddeiseb isod

Dan y cynlluniau presennol mi fydd hofrennydd Heddlu Dyfed Powys yn cael ei derfynu ar Ionawr 1af 2016.

Rydym o’r farn bod yr hofrennydd heddlu wedi chwarae rôl ganolog yn diogelu ein cymunedau ac achub bywydau, mae rhaid ei amddiffyn rhag toriadau cyllideb a chanoli.

Rydym yn galw ar yr Ysgrifennydd Cartref i ymyrryd a diogelu ein hofrennydd Heddlu ymroddgar er mwyn iddo barhau i wasanaethu ein cymunedau ac achub bywydau.

Who's signing

David Williams
Meinir McLellan

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 2 o ymatebion

  • David Williams
    signed 2015-05-31 11:24:15 +0100
    Mae’r gwasanaeth hyn yn bwysicach nag arian, mae’n achub bywydau – mae rhaid ei gadw
  • Meinir McLellan
    signed 2015-05-29 16:13:00 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.