Adam yn croesawu cydnabyddiaeth o Owain Glyndŵr gan y Senedd

owain-glyndwr-header.jpg

Mae’r Aelod Cynulliad Plaid Cymru Adam Price wedi croesawu penderfyniad Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol i godi banner Owain Glyndŵr tu fas i’r Senedd.

Mi fydd dydd Sadwrn Medi 17 yn nodi 617 mlynedd union ers i Owain Glyndŵr gael ei gydnabod fel Tywysog Cymru gan ymladd dros hawl ein cenedl i lywodraethu ei hun. Bydd yr achlysur yn cael ei nodi gan ysgolion a chynghorau ledled Cymru.

Gan fod y flwyddyn hon hefyd yn 20 mlwyddiant y bleidlais dros ddatganoli, fe ysgrifennodd Adam Price at y Llywydd i ofyn i fanner Glyndŵr gael ei chwifio tu allan i’r Senedd.

Dywed llythyr Adam Price:

“Wrth i ni agosáu at 20 mlynedd ers i bobl Cymru bleidleisio dros greu Cynulliad Cenedlaethol Cymru rydym hefyd yn wynebu cyfres o heriau wrth amddiffyn hygrededd datganoli.

“Credaf y byddai chwifio baner Owain Glyndŵr ar y penwythnos o goffâd yn gydnabyddiaeth addas bod ei weledigaeth o Gymru hunanlywodraethol, sydd yn gyfrifol am dynged ei hun, yn rhywbeth sydd wedi ei gyflawni rhywfaint gan ddatganoli, ond sydd yn ein hatgoffa ei fod yn rhywbeth sydd yn galw am bob ymdrech di-dor gennym ni gyd 617 mlynedd ar ôl ei sefydliad fel Tywysog Cymru.”

Cafodd Owain Glyndŵr ei enwi fel un o’r Deg a Luniodd y Mileniwm mewn arolwg barn, gan ddod yn seithfed uwchben Isaac Newton ac Abraham Lincoln.

Dywedodd Mr Price ei fod yn “ddiolchgar iawn i’r Llywydd am ystyried y cais”, gan nodi “fod llawer o bobl ledled y wlad yn siŵr o groesawu’r gydnabyddiaeth i Owain Glyndŵr gan y Senedd genedlaethol y ceisiodd ef ei sefydlu.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.