Gwleidyddion yn croesawu digwyddiad band eang cyhoeddus

ethernet-header.jpg

Mae AS ac AC Jonathan Edwards ac Adam Price, wedi croesawu menter gan Openreach i gynnal cymhorthfa gyhoeddus i alluogi trigolion lleol i drafod eu dewisiadau band eang yn uniongyrchol.

Cynhelir y digwyddiad ar ddydd Gwener, 18fed o Awst yn Llyfrgell Caerfyrddin rhwng 1:30 yp a 4:00 yp, a rhoddir cyfle i drigolion gwrdd â chynrychiolwyr o Openreach.

Esboniodd Openreach wrth gynrychiolwyr Plaid Cymru ei bod “am roi cymorth i bobl deall eu dewisiadau band eang: er enghraifft efallai na fyddant yn gweld dyddiad argaeledd amcangyfrifiedig ar wirydd ar-lein neu efallai hysbyswyd eu bod allan o ffiniau Cyflymu Cymru ac maent am ddeall eu dewisiadau.”

Gofynnir i drigolion sydd yn dymuno cwrdd â chynrychiolwyr Openreach i anfon e-bost at openreachcymru@grayling.com gan gynnwys eu henw, cyfeiriad, rhif ffôn a natur eu hymholiad.

Yn dibynnu ar y galw, efallai y bydd Openreach yn cynnig amser penodol i’r rheiny sydd wedi cysylltu â hwy.

Dywedodd Jonathan Edwards AS gallai’r digwyddiad “cynorthwyo i egluro i Openreach yr heriau enfawr sy’n bodoli i gysylltu Sir Gaerfyrddin yn iawn, a phwysleisio’r rhwystredigaethau sylweddol a brofir gan drigolion ynghylch cyflymder ac ansawdd gwael eu cysylltiad.”

“Serch hynny, wrth ei ystyried yn gadarnhaol, dyma ffordd i drigolion derbyn gwybodaeth gywir ynghylch eu dewisiadau cysylltedd. Dyma gam i’w groesawu ac rwy’n amau y gallai’r galw arwain at ddigwyddiadau pellach o’r math yma”, ychwanegodd Mr Edwards.

Hefyd fe groesawodd yr Aelod Cynulliad Adam Price'r digwyddiad ac anogodd y trigolion i gofrestru a mynychu. Dywedodd:

“Does dim amheuaeth bod yna gynnydd rheolaidd yn y nifer o gwynion ynglŷn â band eang a chysylltedd dros y misoedd diwethaf. Rwyf wedi gosod cwynion ger bron BT a Openreach ar sail wythnosol ers tipyn o amser.

“Felly rwy’n falch iawn bod Openreach wedi penderfynu cynnal y digwyddiad hwn yng Nghaerfyrddin. Fe fydd yn galluogi i drigolion cyflwyno eu pryderon yn uniongyrchol at Openreach a derbyn gwybodaeth fanwl gywir ynglŷn â’u llinell. Byddwn yn annog pawb gyda diddordeb i gadarnhau eu lle yn y digwyddiad.”

DIWEDD

____________________________

Gofynnir i drigolion sydd yn dymuno cwrdd â chynrychiolwyr Openreach i anfon e-bost at openreachcymru@grayling.com gan gynnwys eu henw, cyfeiriad, rhif ffôn a natur eu hymholiad.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.