Adam: 'Rhaid i unrhyw fargen ar gyllid i Ogledd Iwerddon ymestyn at y cenhedloedd datganoledig'

Budget.jpg

Mae Plaid Cymru yn rhybuddio bod yn rhaid cynnig unrhyw arian ychwanegol i Ogledd Iwerddon mewn bargen gyda’r DUP hefyd gael ei gynnig i genhedloedd eraill.

Mae Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Gyllid, Adam Price, wedi rhybuddio bod yn rhaid ymestyn unrhyw gyllid cynyddol i Ogledd Iwerddon o ganlyniad o fargen y DUP gyda Llywodraeth y DG i genhedloedd datganoledig eraill y DG.

Dywedodd Adam Price, dan wariant cyhoeddus cyfredol, fod Cymru yn derbyn llai o gyllid y pen o boblogaeth na’r Alban a Gogledd Iwerddon.

Petai Cymru yn derbyn yr un cyllid y pen â Gogledd Iwerddon ar y lefel bresennol, byddai’n derbyn £4.6 biliwn yn ychwanegol y flwyddyn.

Dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Gyllid, Adam Price:

“Mae Theresa May yn ymladd am ei heinioes wleidyddol, ond yn ei hymdrechion gorffwyll i gadw ei grym trwy wneud bargen gyda’r DUP, ni ddylid caniatáu iddi roi bargen wael i genhedloedd eraill y DG.“Dywedir bod y DUP yn ceisio trafod buddsoddiad ychwanegol i Ogledd Iwerddon. Byddai’n sarhad ar bobl Cymru a’r Alban pe na bai’n cael ei ymestyn i’r cenhedloedd hynny.

“Yr oedd Cymru eisoes yn derbyn llai o arian y pen o boblogaeth na’r Alban a Gogledd Iwerddon, ac os bydd y Ceidwadwyr yn rhoi arian ychwanegol i Ogledd Iwerddon, yna lledu wnaiff y bwlch hwnnw.

“Mae Cymru eisoes yn derbyn tua £1,500 yn llai o gyllid y pen bob blwyddyn na Gogledd Iwerddon. Os bydd cyllid Gogledd Iwerddon yn cael ei gynyddu, yna bydd Cymru yn llithro ymhellach i rôl perthynas dlawd y DG.

“Wnaiff pobl Cymru ddim goddef hyn. Yn eu hawch i gadw eu bachau ar rym, ni ddylai’r Ceidwadwyr esgeuluso cenhedloedd eraill y DG.”

DIWEDD


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.