Newyddion

Sylwadau Chilcot yn cyfiawnhau ymdrechion i uchelgyhuddo Blair dros Irac

iraq-inquiry.jpg

Heddiw mae Adam Price AC Plaid Cymru wedi annog adfywiad o'r ymgyrch i sicrhau atebolrwydd dros fethiannau yn ystod rhyfel Irac yn dilyn cyfweliad dadlennol gyda Syr John Chilcot, cadeirydd yr ymchwiliad i'r rhyfel.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid yn mynnu cyfran deg o fuddsoddiad trafnidiaeth £1biliwn

roadworks_header.jpg

Mae Plaid Cymru wedi ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth y DG y bydd yn lansio "chwyldro ffyrdd" gwerth £1 biliwn drwy fynnu cyfran deg i Gymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Tory – DUP deal undermines case for Union

Big_Ben.JPG

Colofn wythnosol Jonathan yn y Carmarthenshire Herald.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

'Y Prif Weinidog wedi camarwain ar Gylchffordd Cymru' - Adam Price

circuit-of-wales-header.jpg

Mae Adam Price heddiw wedi galw am ymchwiliad annibynnol i’r modd y triniodd Llywodraeth Cymru o brosiect Cylchffordd Cymru wedi i dystiolaeth ddod i’r amlwg y gall y Prif Weinidog fod wedi camarwain y cyhoedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Wythnos Addysg Oedolion yn taflu goleuni ar gyfleoedd newydd, medd AC lleol yn ffair ddysgu'r sir

adult-learning-header.jpg

Nododd yr Aelod Cynulliad Adam Price Wythnos Addysg Oedolion eleni mewn Ffair Addysgu yn Llyfrgell Rhydaman fel rhan o wythnos Gwyl Dysgu.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwleidyddion Plaid yn rhoi ffermwyr y gorllewin yn gyntaf mewn derbyniad seneddol

nfu-header.jpg

Ffermio a'r sector amaeth ehangach oedd ar frig agenda Aelodau Seneddol Sir Gar a Cheredigion, Jonathan Edwards a Ben Lake wrth iddynt gyrraedd Senedd San Steffan yr wythnos diwethaf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Araith y Frenhines: 'Dim mwyafrif, dim mandad a nawr dim cynllun'

MPs-2017-Website.jpg

Mae Plaid Cymru wedi ymateb i Araith y Frenhines heddiw wrth ddatgan nad oes gan Lywodraeth San Steffan “dim mwyafrif, dim mandad a nawr dim cynllun".

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dylai Llywodraeth Cymru atal “perthynas arbennig” Qatar tra bod ymchwiliadau’n parhau

Qatar-Airlines.jpg

Mae Adam Price wedi galw ar i Lywodraeth Cymru atal ei chysylltiadau gyda Qatar a chynnal adolygiad brys.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Adam: 'Rhaid i unrhyw fargen ar gyllid i Ogledd Iwerddon ymestyn at y cenhedloedd datganoledig'

Budget.jpg

Mae Plaid Cymru yn rhybuddio bod yn rhaid cynnig unrhyw arian ychwanegol i Ogledd Iwerddon mewn bargen gyda’r DUP hefyd gael ei gynnig i genhedloedd eraill.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid yn galw am archwiliad annibynnol o wytnwch diogelwch Cymru

cybersecurity.jpg

Mae Plaid Cymru wedi galw am archwiliad annibynnol o wytnwch diogelwch Cymru yn dilyn nifer o ymosodiadau seibr-ddiogelwch ar y sector cyhoeddus a’r ymosodiad terfysgol ym Manceinion a Llundain.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd