Newyddion

Cymru’n cael ei “llyffetheirio” gan San Steffan, medd y Blaid

jonathan.jpg

Mae Plaid Cymru wedi mynnu y dylai Cymru gael ei “rhyddhau o lyffetheiriau San Steffan” fel y gall ei heconomi dyfu.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Sir Gâr yn lansio maniffesto lleol

Council-Election-Welsh.jpg

Ers cymryd at arweinyddiaeth Cyngor Sir Gâr yn 2015, mae Plaid Cymru wedi adfer enw da'r cyngor ac wedi gosod y sir ar y ffordd tuag at ddyfodol ffyniannus a diogel.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru yn tynnu sylw at bryderon am gorff isadeiledd arfaethedig

building.jpg

Mae Plaid Cymru wedi croesawu canfyddiadau ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar sefydlu Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru (NICW) tuag ar ddiwedd 2017, ond maent hefyd wedi tynnu sylw at rai pryderon penodol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ffigyrau newydd yn amlygu pwysigrwydd y Farchnad Sengl i allforion Cymreig

Exports.jpg

Mae Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Fusnes, yr Economi a Chyllid, Adam Price AC wedi amlinellu cynigion am hybu allforion Cymreig wrth i ystadegau masnach newydd ddatgelu fod gan Gymru yna ŵr ddiffyg masnach.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Jonathan yn ymateb i’r bleidlais ar Fesur Erthygl 50

brexit.jpg

Mae Aelod Seneddol lleol a llefarydd Plaid Cymru ar Brexit, Jonathan Edwards, wedi ymateb i’r bleidlais yn Nhy’r Cyffredin i wrthod gwelliannau Ty’r Arglwyddi ar Fesur Erthygl 50.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae’n amser cael cyllideb i Gymru gyfan, medd Plaid Cymru wrth Lywodraeth Cymru

Budget.jpg
Mae Aelodau Cynulliad Plaid Cymru wedi pleidleisio yn erbyn cyllideb atodol Llywodraeth Cymru heddiw, gan alw ar Weinidogion Llafur i ddwyn gerbron gyllideb sy’n dangos eu bod wedi ymrwymo i fuddsoddi yng Nghymru gyfan.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Achos cadarnhaol i gadw’r Canolfan Cyswllt Clinigol yn Llangynnwr

ambulance.jpg
Adam Price AC a Jonathan Edwards AS yn ymuno â Chomisiynydd yr Heddlu Dafydd Llywelyn i ddiogelu swyddi lleol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Araith Adam i Gynhadledd y Blaid

Adam-header.jpg

Mae AC Adam Price yn rhoi araith cyweirnod i Gynhadledd Wanwyn Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Araith Jonathan i Gynhadledd y Blaid

Jonathan-header.jpg

Mae AS Jonathan Edwards yn rhoi araith cyweirnod i Gynadledd Wanwyn Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Colofn Herald Jonathan - Beth nesaf i'r economi wledig Gymreig?

Agriculture.jpg

With the UK heading for a Hard Brexit and a future outside the Single Market and the Customs Union, it’s vital that policy makers start considering the impact upon different economic sectors.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd