Newyddion

Llywodraeth Brydeinig yn bradychu Cymru ynghylch addewid trydaneiddio’r rheilffordd

high-speed-rail.jpg

Heddiw fe wnaeth y Llywodraeth Brydeinig tro pedol ar addewid i drydaneiddio Prif Linell De Cymru i Abertawe.  Rhoddodd y blaid Lafur yr addewid cyntaf i drydaneiddio’r llinell yn 2009 cyn i’r Torïaid addo’r un peth yn 2010.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Colofn Jonathan yn y Herald - Diffyg Buddsoddi Rheilffyrdd Cymru

railway-header.jpg

Un o fethiannau mwyaf y Wladwriaeth Brydeinig yng nghyd-destun Cymru yw buddsoddi mewn isadeiledd trafnidiaeth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Maes parcio newydd sbon wedi ei agor yn Ysbyty Dyffryn Aman

amman-valley-hosptial-website.jpg

Diolch i gefnogaeth Cymdeithas Gyfeillion Ysbyty Dyffryn Aman, agorwyd maes parcio newydd sbon gyda 16 lle gwag yn Ysbyty Dyffryn Aman, Glanaman. Agorwyd y maes parcio yn swyddogol gan Jonathan Edwards AS ar nos Iau, 20fed o Orffennaf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Lle mae’r cynllun economaidd?

building.jpg

Mae Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Gyllid a’r Economi Adam Price wedi herio Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi ynghylch ei strategaeth economaidd anweledig.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Adam yn cael sicrwydd ynghylch ymgynghoriad cyfyngiadau ffyrdd A483

yellow_lines_header.jpg

Yr wythnos hon cafodd yr Aelod Cynulliad, Adam Price, sicrwydd gan Swyddog Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru ei fod yn annhebygol y byddai’r cyfyngiadau aros newydd arfaethedig ar hyd yr A483 yn Llandybie a Ffairfach yn mynd yn eu blaen os fyddai’r cymunedau yn eu gwrthwynebu yn gryf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mesur Ymadael â’r UE - Torïaid yn ceisio tynhau gafael Llundain ar Gymru

Withdrawl_Bill.jpg

Mae Plaid Cymru wedi mynegi dicter ynglŷn â Mesur Ymadael y Llywodraeth Brydeinig sydd yn eu barn nhw yn bygwth y DU ag “argyfwng cyfansoddiadol buan”.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Colofn Jonathan yn y Herald - The duplicity of British arms sales

fco-header.jpg

Investigative journalism is a hallmark of a healthy democracy, delivering accountability and oversight. Yet while we celebrate the values and freedoms that make our democracy function, internationally, for some time, the UK has become the arms dealer of choice to despotic and repressive regimes across the globe.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC yn croesawu ymyriad yr Ysgrifennydd Addysg ar gyflwyno yn gynnar am TGAU

school_exam_hall.jpg

Mae datganiad gan Ysgrifennydd Addysg Llywodraeth Cymru, Kirsty Williams, i’r perwyl ei bod yn barod i roi terfyn ar gyflwyno disgyblion yn gynnar am TGAU wedi ei groesawu gan yr Aelod Cynulliad lleol Adam Price a gyfarfu â Mrs Williams yn gynharach eleni i drafod pryderon a leisiwyd yn Sir Gaerfyrddin.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Jonathan yw Is-gadeirydd Grŵp Seneddol Trawsbleidiol ar Berthnasau’r UE

Jonathan-Edwards-A50.jpg

Yr wythnos hon, mae Jonathan Edwards, wedi ymgymryd â swydd fel Is-gadeirydd y Grŵp Seneddol Holl bleidiol ar Berthnasau’r UE, er mwyn hyrwyddo budd cryf Cymru o aros yn rhan o’r Farchnad Sengl a’r Undeb Tollau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Colofn Jonathan yn y Carmarthenshire Herald

brexit.jpg

I was delighted to have the opportunity to ask a formal Prime Ministers Question on Wednesday so soon after the election.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd