Newyddion

Colofn Jonathan yn y Herald - 'Silly Season'

ammanford-town-hall-header.jpg

The month of August is probably the most creative political month of the year. Free from institutional constraints politicians find the liberty to express themselves openly.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhanbarth newydd ar gyfer y Gymru Orllewinol

arfor-header.jpg

Wrth i Gymru gychwyn ar gyfnod newydd o drefn llywodraeth ranbarthol, mi fydd Aelodau Cynulliad Plaid Cymru, Adam Price a Siân Gwenllian, yn datgelu eu gweledigaeth i drawsffurfio datblygiad economaidd a chynllunio ieithyddol yng ngorllewin Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol yr wythnos hon.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwleidyddion yn croesawu digwyddiad band eang cyhoeddus

ethernet-header.jpg

Mae AS ac AC Jonathan Edwards ac Adam Price, wedi croesawu menter gan Openreach i gynnal cymhorthfa gyhoeddus i alluogi trigolion lleol i drafod eu dewisiadau band eang yn uniongyrchol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC yn cwrdd â ffermwyr: Brexit a throsedd gwledig yw’r pynciau llosg

nfu-meeting-header.jpg

Wythnos diwethaf cyfarfu’r Aelod Cynulliad lleol, Adam Price, ag aelodau NFU Cymru a Chymdeithas Porwyr y Mynydd Du i drafod trosedd gwledig a’r diwydiant amaethyddol wedi Brexit.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Sut i gael Cymru nol ar y Cledrau - Erthygl gan Jonathan yn y Western Mail heddiw

Jonathan-Edwards-A50.jpg

Mae'r Aelod Seneddol lleol a llefarydd Plaid Cymru ar Drafnidiaeth, Jonathan Edwards, yn amlinellu angyfiawnder y penderfyniadau is-adeiladedd Llywodraeth Llundain yn y Western Mail heddiw.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Peidiwch ag anwybyddu’r Dyffrynnoedd Gorllewinol, meddai AC Plaid wrth Lywodraeth Cymru

western-valleys-header.jpg

Mae Adam Price wedi galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau caiff y cymhellion a wnaethpwyd yn yr adroddiad Ein Cymoedd, Ein Dyfodol a gyhoeddwyd gan Weithlu Cymoedd De Cymru eu hehangu i gynnwys Dyffryn Aman a Chwm Gwendraeth yng nghynlluniau economaidd Llywodraeth Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

13,874 o eiddo gyda band eang annigonol yn Nwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

ethernet-header.jpg

Mae Jonathan ac Adam wedi galw am ymdrechion mwy mentrus gan Lywodraeth Cymru a darparwyr band eang i fynd i’r afael â chasgliadau damniol adroddiad Grŵp Seneddol Trawsbleidiol ar Isadeiledd Prydeinig sydd yn dwyn y teitl ‘'Broadband 2.0: The case for automatically compensating broadband customers'.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llywodraeth Brydeinig yn bradychu Cymru ynghylch addewid trydaneiddio’r rheilffordd

high-speed-rail.jpg

Heddiw fe wnaeth y Llywodraeth Brydeinig tro pedol ar addewid i drydaneiddio Prif Linell De Cymru i Abertawe.  Rhoddodd y blaid Lafur yr addewid cyntaf i drydaneiddio’r llinell yn 2009 cyn i’r Torïaid addo’r un peth yn 2010.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Colofn Jonathan yn y Herald - Diffyg Buddsoddi Rheilffyrdd Cymru

railway-header.jpg

Un o fethiannau mwyaf y Wladwriaeth Brydeinig yng nghyd-destun Cymru yw buddsoddi mewn isadeiledd trafnidiaeth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Maes parcio newydd sbon wedi ei agor yn Ysbyty Dyffryn Aman

amman-valley-hosptial-website.jpg

Diolch i gefnogaeth Cymdeithas Gyfeillion Ysbyty Dyffryn Aman, agorwyd maes parcio newydd sbon gyda 16 lle gwag yn Ysbyty Dyffryn Aman, Glanaman. Agorwyd y maes parcio yn swyddogol gan Jonathan Edwards AS ar nos Iau, 20fed o Orffennaf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd