Newyddion

Adam yn croesawu cydnabyddiaeth o Owain Glyndŵr gan y Senedd

owain-glyndwr-header.jpg

Mae’r Aelod Cynulliad Plaid Cymru Adam Price wedi croesawu penderfyniad Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol i godi banner Owain Glyndŵr tu fas i’r Senedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Y Prif Weinidog wedi ei herio i sicrhau dyfodol 60,000 o swyddi amaethyddiaeth yng Nghymru

jonathan-pmq-header.jpg

Fe ddefnyddiodd Jonathan Edwards sesiwn Cwestiynau’r Prif Weinidog heddiw i herio Theresa May dros ddyfodol sector amaethyddol Cymru a’r miloedd o swyddi y mae’n cynnal.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Incwm yng Nghymru 35% yn is nac yn Llundain

Budget.jpg

Mae adroddiad gan yr IPPR wedi rhoi dyfarniad damniol ar reolaeth San Steffan dros wledydd y DG, sy’n datgelu’r ffaith mai’r DG yw’r economi mwyaf anghytbwys yn Ewrop.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Colofn Jonathan yn y Herald - 'Silly Season'

ammanford-town-hall-header.jpg

The month of August is probably the most creative political month of the year. Free from institutional constraints politicians find the liberty to express themselves openly.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhanbarth newydd ar gyfer y Gymru Orllewinol

arfor-header.jpg

Wrth i Gymru gychwyn ar gyfnod newydd o drefn llywodraeth ranbarthol, mi fydd Aelodau Cynulliad Plaid Cymru, Adam Price a Siân Gwenllian, yn datgelu eu gweledigaeth i drawsffurfio datblygiad economaidd a chynllunio ieithyddol yng ngorllewin Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol yr wythnos hon.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwleidyddion yn croesawu digwyddiad band eang cyhoeddus

ethernet-header.jpg

Mae AS ac AC Jonathan Edwards ac Adam Price, wedi croesawu menter gan Openreach i gynnal cymhorthfa gyhoeddus i alluogi trigolion lleol i drafod eu dewisiadau band eang yn uniongyrchol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC yn cwrdd â ffermwyr: Brexit a throsedd gwledig yw’r pynciau llosg

nfu-meeting-header.jpg

Wythnos diwethaf cyfarfu’r Aelod Cynulliad lleol, Adam Price, ag aelodau NFU Cymru a Chymdeithas Porwyr y Mynydd Du i drafod trosedd gwledig a’r diwydiant amaethyddol wedi Brexit.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Sut i gael Cymru nol ar y Cledrau - Erthygl gan Jonathan yn y Western Mail heddiw

Jonathan-Edwards-A50.jpg

Mae'r Aelod Seneddol lleol a llefarydd Plaid Cymru ar Drafnidiaeth, Jonathan Edwards, yn amlinellu angyfiawnder y penderfyniadau is-adeiladedd Llywodraeth Llundain yn y Western Mail heddiw.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Peidiwch ag anwybyddu’r Dyffrynnoedd Gorllewinol, meddai AC Plaid wrth Lywodraeth Cymru

western-valleys-header.jpg

Mae Adam Price wedi galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau caiff y cymhellion a wnaethpwyd yn yr adroddiad Ein Cymoedd, Ein Dyfodol a gyhoeddwyd gan Weithlu Cymoedd De Cymru eu hehangu i gynnwys Dyffryn Aman a Chwm Gwendraeth yng nghynlluniau economaidd Llywodraeth Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

13,874 o eiddo gyda band eang annigonol yn Nwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

ethernet-header.jpg

Mae Jonathan ac Adam wedi galw am ymdrechion mwy mentrus gan Lywodraeth Cymru a darparwyr band eang i fynd i’r afael â chasgliadau damniol adroddiad Grŵp Seneddol Trawsbleidiol ar Isadeiledd Prydeinig sydd yn dwyn y teitl ‘'Broadband 2.0: The case for automatically compensating broadband customers'.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd