Newyddion

Adroddiad Gwasanaeth Awyr yr Heddlu yn cyfiawnhau’r ymgyrch i gadw’r hofrennydd arbenigol

Content-1.jpg

Mae adroddiad ar Wasanaeth Awyr Genedlaethol yr Heddlu (NPAS) a gyhoeddwyd heddiw wedi “amlygu’r rhestr o fethiannau” ac yn “cyfiawnhau’r ymgyrch i amddiffyn hofrennydd gwerthfawr Dyfed Powys” - dyna’r neges gan Jonathan Edwards AS a arweiniodd yr ymgyrch, ar y cyd â phapurau newydd lleol, yn erbyn colli’r hofrennydd heddlu arbenigol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dewch i ni gefnogi Busnesau Bychan ddydd Sadwrn yma

small-business-header-welsh.jpg
Y penwythnos hwn mae’r gwleidyddion lleol Jonathan Edwards AS ac Adam Price AC yn cefnogi menter Dydd Sadwrn y Busnesau Bach drwy addo i wneud cymaint o’u siopa Nadolig â phosib mewn siopau lleol annibynnol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru yn lansio cyllideb amgen ‘i ail-godi ac adfywio’r genedl’

NB-HM-Treasury.jpg

Mae Plaid Cymru wedi lansio cyllideb amgen cyn datganiad Canghellor y DG ar y gyllideb ar ddydd Mercher, gan alw am raglen fawr o fuddsoddi mewn seilwaith ledled Cymru a throsglwyddo pwerau ariannol fel y gall Llywodraeth Cymru “ail-godi ac adfywio’r genedl."

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhaid i Lywodraeth Cymru fynnu rheolaeth lawn dros adnoddau naturiol Cymru

water-header.jpg

Rhaid i Gymru gael rheolaeth lawn dros adnoddau naturiol Cymru yn ôl Plaid Cymru, sydd wedi beirniadu Llywodraeth Lafur Cymru am lofnodi bargen rhannu perchenogaeth gyda Llywodraeth Prydain.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Corff rhyngwladol yn rhybuddio yn erbyn dileu swydd y Comisiynydd Iaith

bil_y_gymraeg.JPG

Mae llythyr sydd wedi ei ryddhau oddi wrth Gymdeithas Ryngwladol y Comisiynwyr Iaith wedi datgelu cwestiynau pwysig am oblygiadau dileu swydd Comisiynydd yr Iaith Gymraeg.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gofalwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin wedi lansio ymgyrch cenedlaethol i newid y gyfraith astudio wahaniaethol

young-carers-header.jpg

Yr wythnos hon mae gofalwyr ifanc yn Sir Gaerfyrddin wedi lansio ymgyrch cenedlaethol i newid y gyfraith o ran hyd yr amser gall gofalwr ifanc astudio ac eto derbyn Lwfans Gofalwyr.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhaid i Lywodraeth fabwysiadu cyflog byw go-iawn

Budget.jpg

Cyn yr Wythnos Cyflog Byw (5 – 11 Tachwedd) mae Plaid Cymru wedi galw ar y Llywodraeth i gynyddu’r ‘Cyflog Byw Cenedlaethol’ fel y’i gelwir i fod yn Gyflog Byw Gwirioneddol, er mwyn rhoi hwb i incwm gwario.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Credyd Cynhwysol am daro Cymru gwledig yn galed

Agriculture.jpg

Bydd Cymru gwledig yn teimlo mwy o effeithiau negyddol polisi arweiniol Credyd Cynhwysol Llywodraeth Prydain – dyna oedd y neges gan Aelod Seneddol Plaid Cymru Jonathan Edwards sy'n dweud fod yr hunan-gyflogedig a ffermwyr yn fwyaf tebyg o deimlo effeithiau negyddol y polisi "creulon".

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dylai Cymru fod yn ddiolchgar am fuddsoddiad yn rheilffyrdd Lloegr, meddai Llywodraeth Prydain

railway-header.jpg

Dylai Cymru fod yn ddiolchgar am fuddsoddiad yn rheilffyrdd Lloegr - dyna oedd y neges gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru heddiw wrth iddo ymateb i gwestiwn gan AS Plaid Cymru Jonathan Edwards.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae’r Ysgrifennydd Brexit unwaith eto wedi methu â sicrhau llais i Gymru yn y fargen Brexit

brexit.jpg

Mae Llywodraeth Prydain unwaith eto wedi methu â sicrhau bod gan Gymru lais yng nghyswllt perthynas y DU gydag Ewrop yn y dyfodol - dyna oedd neges Jonathan Edwards pan heriodd yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ymadael â'r UE yn Nhŷ'r Cyffredin yr wythnos hon.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd