Newyddion

Credyd Cynhwysol am daro Cymru gwledig yn galed

Agriculture.jpg

Bydd Cymru gwledig yn teimlo mwy o effeithiau negyddol polisi arweiniol Credyd Cynhwysol Llywodraeth Prydain – dyna oedd y neges gan Aelod Seneddol Plaid Cymru Jonathan Edwards sy'n dweud fod yr hunan-gyflogedig a ffermwyr yn fwyaf tebyg o deimlo effeithiau negyddol y polisi "creulon".

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dylai Cymru fod yn ddiolchgar am fuddsoddiad yn rheilffyrdd Lloegr, meddai Llywodraeth Prydain

railway-header.jpg

Dylai Cymru fod yn ddiolchgar am fuddsoddiad yn rheilffyrdd Lloegr - dyna oedd y neges gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru heddiw wrth iddo ymateb i gwestiwn gan AS Plaid Cymru Jonathan Edwards.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae’r Ysgrifennydd Brexit unwaith eto wedi methu â sicrhau llais i Gymru yn y fargen Brexit

brexit.jpg

Mae Llywodraeth Prydain unwaith eto wedi methu â sicrhau bod gan Gymru lais yng nghyswllt perthynas y DU gydag Ewrop yn y dyfodol - dyna oedd neges Jonathan Edwards pan heriodd yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ymadael â'r UE yn Nhŷ'r Cyffredin yr wythnos hon.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gweithwyr Cymru gyda’r cyflogau isaf yn y DU

local-bank.jpg

Wrth i enillion cyfartalog wythnosol yng Nghymru cwympo i’r isaf o holl ranbarthau’r DU, mae Plaid Cymru wedi rhybuddio ei fod yn bryd i Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru fuddsoddi mewn pobl.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gallai ‘Gwestai Cleifion’ newydd glirio tagfeydd mewn adrannau brys

patient-hotel-header.jpg

Mae Plaid Cymru wedi ymateb i’r oedi cynyddol y tu allan i adrannau brys trwy annog Llywodraeth Cymru a byrddau iechyd lleol i ystyried creu 'gwestai cleifion' – cysyniad a ddefnyddir yn helaeth yng ngwledydd Llychlyn i gynnal cleifion nad oes arnynt angen gofal meddygol 24 awr bellach.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Achos dros drydaneiddio i Abertawe yn cael ei daflu oddi ar y cledrau gan flerwch y Llywodraeth Lafur

railway-header.jpg

Mae Aelod Cynullliad lleol ac Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi, Adam Price AC heddiw wedi cyhuddo Llywodraeth Lafur Cymru o daflu cynlluniau i drydaneiddio’r brif lein reilffordd rhwng Caerdydd ac Abertawe trwy fethu â chynnwys gofyniad am wasanaethau trydanol lleol ym manyleb y fasnachfraint.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Methiant i gynnwys Sir Gaerfyrddin yng nghynllun hyfforddi 'Helo Euraid' meddygon teulu yn cael effaith ar niferoedd

medical-header.jpg

Aelod Cynulliad y Blaid yn annog yr Ysgrifennydd Iechyd i beidio ag anwybyddu un o ardaloedd mwyaf gwledig Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

'Rŷm ni mewn perig o chwalu’r gyfundrefn reoleiddio, yntefe, wrth ei bod hi nawr yn dechrau delifro'

bil_y_gymraeg.JPG

Darllenwch cyfraniad Adam i'r dadl ar Bil y Gymraeg.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cadw Llafur yn onest er mwyn Cymru decach

fire.jpg

Mae Adam Price yn ysgriffennu yn y Western Mail cyn y Llywodraeth Cymru yn datgan y Cyllideb Ddrafft yn Cynulliad Cenedlaethol.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru yn sicrhau cytundeb cyllideb i Gymru gyfan sy’n buddsoddi mewn cymunedau, sectorau a phobl

Budget.jpg

Heddiw, cyhoeddodd Plaid Cymru gytundeb cyllideb a fydd yn sicrhau buddiannau i bawb yng Nghymru. Mae'r cytundeb, a gyhoeddwyd gan Ysgrifennydd Cabinet Cysgodol Plaid Cymru dros Gyllid a'r Economi Adam Price, yn buddsoddi mewn cymunedau, sectorau a phobl.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd