Newyddion

Croeso pwyllog i nawdd y Swyddfa Bost wrth geisio cael sicrwydd ar gyfer Sir Gaerfyrddin gwledig

post-office-header.jpg

Mae’r gwleidyddion lleol Adam Price a Jonathan Edwards wedi rhoi croeso pwyllog i’r cyhoeddiad gan lywodraeth San Steffan ei bod yn buddsoddi £370 miliwn yn rhwydwaith y Swyddfa Bost, ond dywedodd y ddau gynrychiolwr Plaid Cymru bod cymunedau yn Sir Gaerfyrddin a drwy gydol Cymru angen sicrwydd y byddant yn elwa o’r oddeutu £160 miliwn o arian a gynllunnir i amddiffyn canghennau mewn cymunedau gwledig.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Neges Nadolig

christmas-header.jpg

Yn ein neges Nadolig y llynedd disgrifiwyd 2016 fel blwyddyn o newid. Roedd y bleidlais i adael yr UE, etholiad Donald Trump a gwrthdaro ledled y byd wedi newid cyfeiriad hanes.  Roeddem wedi rhagweld y byddai 2017 yn flwyddyn o heriau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Oediadau ffordd osgoi Llandeilo yn achos pryder i’r gwleidyddion lleol

Llandeilo_bridge_for_upload.jpg

Mae’r Aelod Cynulliad a sicrhaodd y cytundeb gwerth £50 miliwn gyda Llywodraeth Cymru i adeiladu ffordd osgoi o amgylch Llandeilo wedi mynegi ei bryder am yr oedi cydnabyddedig i gychwyn y prosiect.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS wedi trafod cau banciau gyda chynrychiolwyr NatWest

Budget.jpg

Ar ôl gofyn am gyfarfod gyda Phrif Weithredwr banc NatWest yn dilyn y cyhoeddiad diweddar ynglŷn â chau canghennau lleol, cyfarfu Jonathan Edwards ag uwch cynrychiolwyr o’r banc yn San Steffan wythnos diwethaf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS wedi cwrdd â’r cwmnïoedd ffonau symudol mawr i drafod cysylltedd Sir Gaerfyrddin

mobile_phone.jpg

Roedd cysylltu Sir Gaerfyrddin ar yr agenda yn y Senedd yr wythnos hon wrth i’r AS lleol Jonathan Edwards gyfarfod â nifer o’r cwmnïoedd ffonau symudol mawr i drafod y cyflwyniad o signalau gwell ar draws ei etholaeth yn Nwyrain Caerfyrddin a Dinefwr.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru yn arwain ymdrechion ar gyfer banc cyhoeddus ar ôl cyhoeddiadau ynghylch cau banciau

NB-HM-Treasury.jpg

Mae gwleidyddion Plaid Cymru Adam Price AC a Jonathan Edwards AS wedi arwain y galwadau am fodel bancio cyhoeddus yn sgil fwy o gau banciau mewn cymunedau gwledig. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Peidiwch â gorfodi fy nghenedl i fod yn wladfa gosb” - Jonathan

penal-colony-header.jpg

Mae cynllun Llywodraeth San Steffan i agor ei ail uwch garchar yng Nghymru yn arwydd pendant o’i bwriad i droi’r genedl yn “wladfa gosb fforddiadwy Lloegr”, yn ôl yr AS lleol Jonathan Edwards.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

San Steffan wedi rhwystro gwelliannau Cymreig ac Albanaidd ac yn cadarnhau'r bachiad pŵer

westminster-header.jpg

Rhwystrodd Senedd San Steffan gwelliannau gan Lywodraethau’r Alban a Chymru i amddiffyn datganoli Cymreig yn ystod pleidleisiau yn Nhŷ’r Cyffredin yn oriau mân y bore.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pryder yr AC ynghylch atebion i brofion ar y pridd a dŵr wedi gollyngiad y biblinell olew

nantycaws-header.jpg

Heddiw mae’r Aelod Cynulliad Adam Price wedi mynegi pryder mawr ynghylch yr oedi i drigolion dderbyn canlyniadau o’r profion ar ansawdd y pridd a dŵr wedi gollyngiad y biblinell olew yn Nant-y-caws, ar ôl i Weinidog Llywodraeth Cymru dros yr Amgylchedd ddweud ei fod “yn cymryd yn hirach na’r disgwyl” i Gyfoeth Naturiol Cymru dderbyn y wybodaeth berthnasol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cau banciau yn Llandeilo a Rhydaman yn gwneud tro gwael â thrigolion lleol

local-bank.jpg

Llai na blwyddyn ers i Lloyds gau ei gangen yn Llanymddyfri heddiw fe gyhoeddodd y banc ei fwriad i gau ei gangen rhan amser yn Llandeilo. At hynny mae NatWest wedi cyhoeddi ei fwriad i gau canghennau yn Llandeilo a Rhydaman- penderfyniadau sydd wedi gwylltio’r cynrychiolwyr gwleidyddol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd