Newyddion

San Steffan wedi rhwystro gwelliannau Cymreig ac Albanaidd ac yn cadarnhau'r bachiad pŵer

westminster-header.jpg

Rhwystrodd Senedd San Steffan gwelliannau gan Lywodraethau’r Alban a Chymru i amddiffyn datganoli Cymreig yn ystod pleidleisiau yn Nhŷ’r Cyffredin yn oriau mân y bore.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pryder yr AC ynghylch atebion i brofion ar y pridd a dŵr wedi gollyngiad y biblinell olew

nantycaws-header.jpg

Heddiw mae’r Aelod Cynulliad Adam Price wedi mynegi pryder mawr ynghylch yr oedi i drigolion dderbyn canlyniadau o’r profion ar ansawdd y pridd a dŵr wedi gollyngiad y biblinell olew yn Nant-y-caws, ar ôl i Weinidog Llywodraeth Cymru dros yr Amgylchedd ddweud ei fod “yn cymryd yn hirach na’r disgwyl” i Gyfoeth Naturiol Cymru dderbyn y wybodaeth berthnasol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cau banciau yn Llandeilo a Rhydaman yn gwneud tro gwael â thrigolion lleol

local-bank.jpg

Llai na blwyddyn ers i Lloyds gau ei gangen yn Llanymddyfri heddiw fe gyhoeddodd y banc ei fwriad i gau ei gangen rhan amser yn Llandeilo. At hynny mae NatWest wedi cyhoeddi ei fwriad i gau canghennau yn Llandeilo a Rhydaman- penderfyniadau sydd wedi gwylltio’r cynrychiolwyr gwleidyddol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Adroddiad Gwasanaeth Awyr yr Heddlu yn cyfiawnhau’r ymgyrch i gadw’r hofrennydd arbenigol

Content-1.jpg

Mae adroddiad ar Wasanaeth Awyr Genedlaethol yr Heddlu (NPAS) a gyhoeddwyd heddiw wedi “amlygu’r rhestr o fethiannau” ac yn “cyfiawnhau’r ymgyrch i amddiffyn hofrennydd gwerthfawr Dyfed Powys” - dyna’r neges gan Jonathan Edwards AS a arweiniodd yr ymgyrch, ar y cyd â phapurau newydd lleol, yn erbyn colli’r hofrennydd heddlu arbenigol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dewch i ni gefnogi Busnesau Bychan ddydd Sadwrn yma

small-business-header-welsh.jpg
Y penwythnos hwn mae’r gwleidyddion lleol Jonathan Edwards AS ac Adam Price AC yn cefnogi menter Dydd Sadwrn y Busnesau Bach drwy addo i wneud cymaint o’u siopa Nadolig â phosib mewn siopau lleol annibynnol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru yn lansio cyllideb amgen ‘i ail-godi ac adfywio’r genedl’

NB-HM-Treasury.jpg

Mae Plaid Cymru wedi lansio cyllideb amgen cyn datganiad Canghellor y DG ar y gyllideb ar ddydd Mercher, gan alw am raglen fawr o fuddsoddi mewn seilwaith ledled Cymru a throsglwyddo pwerau ariannol fel y gall Llywodraeth Cymru “ail-godi ac adfywio’r genedl."

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhaid i Lywodraeth Cymru fynnu rheolaeth lawn dros adnoddau naturiol Cymru

water-header.jpg

Rhaid i Gymru gael rheolaeth lawn dros adnoddau naturiol Cymru yn ôl Plaid Cymru, sydd wedi beirniadu Llywodraeth Lafur Cymru am lofnodi bargen rhannu perchenogaeth gyda Llywodraeth Prydain.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Corff rhyngwladol yn rhybuddio yn erbyn dileu swydd y Comisiynydd Iaith

bil_y_gymraeg.JPG

Mae llythyr sydd wedi ei ryddhau oddi wrth Gymdeithas Ryngwladol y Comisiynwyr Iaith wedi datgelu cwestiynau pwysig am oblygiadau dileu swydd Comisiynydd yr Iaith Gymraeg.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gofalwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin wedi lansio ymgyrch cenedlaethol i newid y gyfraith astudio wahaniaethol

young-carers-header.jpg

Yr wythnos hon mae gofalwyr ifanc yn Sir Gaerfyrddin wedi lansio ymgyrch cenedlaethol i newid y gyfraith o ran hyd yr amser gall gofalwr ifanc astudio ac eto derbyn Lwfans Gofalwyr.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhaid i Lywodraeth fabwysiadu cyflog byw go-iawn

Budget.jpg

Cyn yr Wythnos Cyflog Byw (5 – 11 Tachwedd) mae Plaid Cymru wedi galw ar y Llywodraeth i gynyddu’r ‘Cyflog Byw Cenedlaethol’ fel y’i gelwir i fod yn Gyflog Byw Gwirioneddol, er mwyn rhoi hwb i incwm gwario.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd