Newyddion

Cyngor pensiwn i Fenywod WASPI

waspi-women.jpg

Cynhelir sesiwn galw heibio yn Llyfrgell Rhydaman ar ddydd Sadwrn 10fed o Fawrth gan yr ymgyrch Menywod yn Erbyn Anghydraddoldeb Pensiwn y Wladwriaeth (WASPI) er mwyn cynnig cyngor ar sut y gall fenywod a anwyd yn y 1950au gwyno am y newidiadau i’w pensiwn y wladwriaeth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

‘Cau banciau yn broses, nid digwyddiad’

local-bank.jpg

Yr wythnos hon roedd dyfodol gwasanaethau bancio ar yr agenda yn y Senedd wrth i ASau dadlau’r effeithiau o gau banciau ar draws y DU.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhowch ddylanwad i Gymru dros Brexit- Plaid Cymru

brexit.jpg

Mae AC Plaid Cymru, Adam Price, wedi awgrymu y gallai termau’r DU i ymadael â'r Undeb Ewropeaidd cael eu cyflwyno i bobl Cymru mewn refferendwm ymgynghorol, a galwodd ei gydweithiwr etholaeth Jonathan Edwards AS am gyfarfod arbennig o ASau Cymreig i drafod dyfodol economi a diwydiant amaethyddol Cymru wedi Brexit.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Uwch Pwyllgor Cymreig

Darllenwch neu wyliwch cyfraniad Jonathan yn yr Uwch Pwyllgor Cymreig heddiw.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwleidyddion lleol yn gofyn am sicrwydd ynghylch olynydd y cynllun Cyflymu Cymru

ethernet-header.jpg

Wrth i Lywodraeth Cymru baratoi cynllun olynol i ddarparu band eang cyflym iawn ar draws Cymru, mae’r gwleidyddion lleol Adam Price AC a Jonathan Edwards AS yn gofyn am ymrwymiadau ac amodau penodol i uwchraddio cymunedau lleol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Byddai cefnu ar y ffordd osgoi yn torri cytundeb y gyllideb - Adam

Llandeilo_bridge_for_upload.jpg

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru, Adam Price, wedi gofyn am gyfarfod brys gydag Ysgrifennydd Llywodraeth Cymru dros yr Economi cyn pleidlais yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ar gyllideb flynyddol £15biliwn y llywodraeth wrth gyfeirio at “ddatganiadau amwys ac anghyson gan y llywodraeth Lafur ynglyn â ffordd osgoi Llandeilo”.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gostyngiad o 42% i’r gwariant ar heolydd lleol yng Nghymru

roadworks_header.jpg

Nid yw cyflwr heolydd yng Nghymru yn addas ar gyfer y ganrif ddiwethaf, heb sôn am yr un yma- dyna oedd neges yr Aelod Cynulliad lleol Adam Price i’w gyd ACau yn y Cynulliad Cenedlaethol yr wythnos hon.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Adam yn galw am ymchwiliad i gefnogaeth Llywodraeth Cymru i'r diwydiant ffilm

film-header-image.jpg

Mae Ysgrifennydd Cabinet Cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi, Adam Price AC, wedi ysgrifennu at yr Archwilydd Cyffredinol yn gofyn iddo lansio ymchwiliad sectorol i gefnogaeth Llywodraeth Cymru i'r diwydiant ffilm yma.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru i bleidleisio yn erbyn y Mesur Brexit diweddaraf

Jonathan-Edwards-A50.jpg

Bydd Plaid Cymru yn pleidleisio yn erbyn Mesur Brexit diweddaraf Llywodraeth San Steffan, sydd yn gwthio’r DG tuag at adael yr Undeb Tollau yn ogystal â’r Undeb Ewropeaidd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cronfa 'Energising Communities' yn gofyn am geisiadau

solar-panels-header.jpg

Y mis hwn mae’r Aelod Seneddol Jonathan Edwards yn annog grwpiau cymunedol ac elusennau yn Sir Gaerfyrddin i ystyried ymgeisio am nawdd sydd werth hyd at £2,000.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd