Newyddion

Datganiad: Arweinyddiaeth Plaid Cymru

Adam-Header.jpg

Cyhoeddodd Adam Price pwynhawn yma ei bod yn falch i dderbyn yr enwebiadau y derbyniwyd i sefyll fel arweinydd nesaf Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru yn ymateb i gynigion trawsnewid Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Glangwili_header.jpg

Wrth ymateb i gyhoeddi dogfen ymgynghorol ar drawsnewid gwasanaethau clinigol, a lansiwyd heddiw gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, mae gwleidyddion Plaid Cymru o bob cwr o’r rhanbarth wedi dweud ei bod yn bryd i Lywodraeth Lafur Cymru fuddsoddi’n iawn mewn gwasanaethau iechyd a chymdeithasol yng ngorllewin Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cefnogwch Ysbyty Treforys ar gyfer y Ganolfan Trawma Difrifol’ gwleidyddion Plaid yn annog y byrddau iechyd lleol

ambulance.jpg

Mae gwleidyddion Plaid Cymru ar draws De Orllewin Cymru wedi annog y byrddau iechyd lleol i gefnogi Ysbyty Treforys yn ei hymgyrch i leoli’r Canolfan Trawma Difrifol yno.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Angen blaenoriaethu tyllau cyn cyfyngiadau parcio diangen, meddai Adam wrth Lywodraeth Cymru

roadworks_header.jpg

Yn hytrach na gosod cyfyngiadau aros nad oes eu heisiau ar briffordd yr A483 yn Llandybie a Ffairfach, Llandeilo, fe ddylai Llywodraeth Cymru ganolbwyntio ei hamser ac ymdrechion ar ddatrys y tyllau ar yr un heol- dyna oedd y neges yr wythnos hon gan Aelod Cynulliad Plaid Cymru, Adam Price a ddywedodd bod y llywodraeth wedi “colli gafael ar ein cymunedau yn llwyr”.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Economi’r DU bellach yn tyfu’n arafach nag unrhyw economi uwch-ddatblygedig yn y byd

Budget.jpg

Mae Plaid Cymru wedi ymateb i Ddatganiad Gwanwyn y Canghellor, gan feirniadu’r Canghellor am ddathlu sefyllfa economi’r DU sy’n tyfu’n arafach nag unrhyw economi uwch-ddatblygedig yn y byd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dicter ynglŷn â chau dros dro Swyddfa Bost Llanymddyfri

post-office-header.jpg
Mae’r cynrychiolwyr lleol wedi ymateb yn ddig ar ôl i Swyddfa’r Post Cyf gyhoeddi y byddai colled i wasanaethau yn Llanymddyfri tra bod y Swyddfa Bost yn symud i’w lleoliad newydd.
Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Tŷ’r Cyffredin yn cefnogi cynnig Plaid Cymru ar gyfer Dinasyddiaeth Ewropeaidd

brexit.jpg

Mae Tŷ’r Cyffredin wedi cefnogi cynnig gan Blaid Cymru i ganiatáu i ddinasyddion Cymru, yr Alban, Lloegr a Gogledd Iwerddon gadw eu hunaniaeth a’u dinasyddiaeth Ewropeaidd ar ôl gadael yr UE.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyngor Sir yn cefnogi ymgyrch WASPI yn unfrydol wrth i lawer fynychu’r sesiwn gynghori

waspi-story-header.jpg

Roedd yr ymgyrch ar gyfer pensiynau teg i fenywod yn bendant ar yr agenda'r wythnos hon wrth i fenywod ac aelodau etholedig cynyddu eu hymgyrch.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pryder gwleidyddion ynghylch canoli gwasanaethau ysbyty arbenigol i Gaerdydd

Mae gwleidyddion Plaid Cymru Jonathan Edwards AS ac Adam Price yn pryderu na fydd gan gleifion gorllewin Cymru cydraddoldeb mynediad i wasanaethau ysbyty arbenigol wrth i GIG Cymru gynnig lleoli Canolfan Trawma Difrifol yng Nghaerdydd yn lle Abertawe.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ffigurau newydd yn dangos bod cynllun economaidd Llafur yn “achosi anghydraddoldeb”

Budget.jpg

Mae Aelod Cynulliad Sir Gaerfyrddin ac Ysgrifennydd Cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi, Adam Price AC wedi cael ffigurau newydd sydd yn dangos y caiff rhai mannau o Gymru eu hariannu bron pedair gwaith yn fwy'r pen nag eraill.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd