Newyddion

We need healthy challenge to stop us being a one-party state

In a Western Mail essay piece published on Monday 28th December, Adam Price looks at the pros and cons of the 'village-life' nature of public life in Wales. He says it means communication is good but also that there is a risk of unchallenged 'groupthink'

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS ac AC yn cyfarfod arweinwyr y cyngor i drafod cynlluniau yn achos llifogydd

Roedd yr Aelod Seneddol Jonathan Edwards a'r Aelod Cynulliad Rhodri Glyn Thomas yn Neuadd y Sir heddiw i drafod effeithiau'r llifogydd ledled Sir Gaerfyrddin.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llywodraeth Cymru angen feto i warchod gwasanaethau cyhoeddus rhag TTIP

Mae Jonathan Edwards AS Plaid Cymru wedi defnyddio dadl yn y Ty Cyffredin heddiw i ddadlau y dylai Llywodraeth Cymru gael veto ar TTIP (y Transatlantic Trade and Investment Partnership) er mwyn gwarchod gwasanaethau cyhoeddus Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cefnogwch fusnesau bach ddydd Sadwrn yma

Mae’r gwleidydd lleol, Adam Price, yn cefnogi menter Sadwrn Busnesau Bach y penwythnos yma, ac mae ef wedi annog y trigolion i gefnogi ein siopau lleol wth i ni agosáu at y Nadolig.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pam y byddaf yn pleidleisio yn erbyn gweithredu milwrol

Let us firstly acknowledge we all agree that Daesh/Islamic State is an evil force that the world has to confront. The disagreement relates to the best strategic response to that challenge.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn holi’r Prif Weinidog ynglŷn ag ymyrraeth filwrol yn Syria

Fe wnaeth yr Aelod Seneddol lleol Jonathan Edwards bachu ar y cyfle i holi’r Prif Weinidog yr wythnos hon i alw am fwy o bwysau diplomyddol ar fyddinoedd y llywodraeth sy’n lladd y rheiny sydd yn ceisio atal Daesh, a adnabyddir yn fwy cyffredinol fel Y Wladwriaeth Islamaidd neu ISIL, yn Syria ac Irac.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gymru i gael pwerau treth incwm heb refferendwm

Mae Jonathan Edwards AS Llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, wedi croesawu cyhoeddiad heddiw yn yr Adolygiad Gwariant yn nodi y bydd Cymru yn derbyn pwerau treth incwm heb refferendwm - buddugoliaeth i Blaid Cymru, y cyntaf i ddadlau am newid o'r fath

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cartrefi Cymreig am golli £459 y flwyddyn

Mae llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, Jonathan Edwards AS, wedi ymteb i ffygrau newydd gan yr Institute for Fiscal Studies yn dangos y bydd pob cartref Cymreig yn colli tua £459 y flwyddyn yn sgil newidiadau Llywodraeth y DU i dreth a budd-daliadau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dadl ar economi'r DU

The Chancellor is known for being a very political operator. Economic historians will pay tribute to the manner in which, following the 2010 election, he successfully framed the economic debate by focusing on the deficit. This enabled the Conservative party to challenge the economic competence of its predecessors while also allowing it the political space to pursue its ideological obsession with reducing the size of the state.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dadl Diwydiant Dur

Darllen cyfraniad Jonathan yn ystod dadl seneddol ar y diwydiant dur yma:

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd