Newyddion

Colofn Herald - Jonathan Edwards

What the Rebel Alliance should do next

Readers of my Herald Column by now will be acutely aware of my position on Brexit. Normal political tactics would be to assume a position of ambiguity in order to avoid offending electors and critically to be able to appear to be all things to all people. That's never been my style - in my acceptance speech following my first victory in 2010 I quoted Aneurin Bevan "We know what happens to people who stand in the middle of the road – they get run down."

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Colofn Herald - Jonathan Edwards

Jonathan-Edwards-header.jpg

It is difficult to spot a silver lining in Brexit's grim, grey cloud of constitutional self-harm. Plaid Cymru – The Party of Wales, though, are making the case that this low-point ought to mark the beginning of the end for 'managed decline' – which has been British Government policy since the deliberate de-industrialisation policies of the 1980s - in the majority of the UK's nations and regions.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Colofn Herald - Jonathan Edwards

Jonathan-Edwards-header.jpg

One of the most sobering experiences I have had in politics is meeting former miners struggling to breathe as a result of their industrial injuries. Mineworkers and their families are extremely proud people, and considering their industries were sustained in a nationalised industry, we the general public owe them a deep debt of gratitude.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Datganiad: Arweinyddiaeth Plaid Cymru

Adam-Header.jpg

Cyhoeddodd Adam Price pwynhawn yma ei bod yn falch i dderbyn yr enwebiadau y derbyniwyd i sefyll fel arweinydd nesaf Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru yn ymateb i gynigion trawsnewid Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Glangwili_header.jpg

Wrth ymateb i gyhoeddi dogfen ymgynghorol ar drawsnewid gwasanaethau clinigol, a lansiwyd heddiw gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, mae gwleidyddion Plaid Cymru o bob cwr o’r rhanbarth wedi dweud ei bod yn bryd i Lywodraeth Lafur Cymru fuddsoddi’n iawn mewn gwasanaethau iechyd a chymdeithasol yng ngorllewin Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cefnogwch Ysbyty Treforys ar gyfer y Ganolfan Trawma Difrifol’ gwleidyddion Plaid yn annog y byrddau iechyd lleol

ambulance.jpg

Mae gwleidyddion Plaid Cymru ar draws De Orllewin Cymru wedi annog y byrddau iechyd lleol i gefnogi Ysbyty Treforys yn ei hymgyrch i leoli’r Canolfan Trawma Difrifol yno.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Angen blaenoriaethu tyllau cyn cyfyngiadau parcio diangen, meddai Adam wrth Lywodraeth Cymru

roadworks_header.jpg

Yn hytrach na gosod cyfyngiadau aros nad oes eu heisiau ar briffordd yr A483 yn Llandybie a Ffairfach, Llandeilo, fe ddylai Llywodraeth Cymru ganolbwyntio ei hamser ac ymdrechion ar ddatrys y tyllau ar yr un heol- dyna oedd y neges yr wythnos hon gan Aelod Cynulliad Plaid Cymru, Adam Price a ddywedodd bod y llywodraeth wedi “colli gafael ar ein cymunedau yn llwyr”.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Economi’r DU bellach yn tyfu’n arafach nag unrhyw economi uwch-ddatblygedig yn y byd

Budget.jpg

Mae Plaid Cymru wedi ymateb i Ddatganiad Gwanwyn y Canghellor, gan feirniadu’r Canghellor am ddathlu sefyllfa economi’r DU sy’n tyfu’n arafach nag unrhyw economi uwch-ddatblygedig yn y byd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dicter ynglŷn â chau dros dro Swyddfa Bost Llanymddyfri

post-office-header.jpg
Mae’r cynrychiolwyr lleol wedi ymateb yn ddig ar ôl i Swyddfa’r Post Cyf gyhoeddi y byddai colled i wasanaethau yn Llanymddyfri tra bod y Swyddfa Bost yn symud i’w lleoliad newydd.
Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Tŷ’r Cyffredin yn cefnogi cynnig Plaid Cymru ar gyfer Dinasyddiaeth Ewropeaidd

brexit.jpg

Mae Tŷ’r Cyffredin wedi cefnogi cynnig gan Blaid Cymru i ganiatáu i ddinasyddion Cymru, yr Alban, Lloegr a Gogledd Iwerddon gadw eu hunaniaeth a’u dinasyddiaeth Ewropeaidd ar ôl gadael yr UE.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd