Newyddion

Mae’n bosib Cysylltu Sir Gaerfyrddin gyda thechnoleg well

Yr wythnos hon mae’r gwleidyddion lleol Jonathan Edwards AS ac Adam Price AC wedi annog cwmnïoedd ffônau symudol mawr i achub ar y cyfleoedd sydd bellach ar gael drwy gabinetau band eang cyflym iawn i ddarparu fwy o signalau ffônau symudol ar draws Sir Gaerfyrddin.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid yn lansio maniffesto cenedlaethol i greu cenedl glyfrach a chyfoethocach

Mae Plaid Cymru wedi datgelu yn swyddogol ei maniffesto cenedlaethol ar gyfer etholiad y Cynulliad ar ddydd Iau, 5ed o Fai, gydag addewid i lywodraethu Cymru gyfan.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Hope of saving Port Talbot steel rests on united, decisive action - Adam Price

This article by Adam Price - Plaid Cymru Shadow Minister for Finance and the Treasury, first appeared in the Sunday Times on March 27, 2016.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

A New Dynamic: Rising to the Challenge of Change

Plaid Cymru’s Shadow Finance and Treasury Minister Adam Price has set out today his party’s plans to reform council tax.

Adam Price said that Plaid Cymru will reform the “grossly unfair” council tax system, which will save up to £400 per year for those on the lowest bands.  Adam Price made the announcement at a keynote address at Cardiff School of Management where he also set out his party’s plans to introduce a new culture of government.  Read his speech here:

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae’n amser am dasglu Adnewyddu Trefi, meddai Plaid

Mae’r amser wedi dod am dasglu adnewyddu trefi- dyna’r neges gan Adam Price a Jonathan Edwards AS o Blaid Cymru dros y penwythnos. Dywedodd y ddau fod angen cefnogaeth brys ar drefi Sir Gaerfyrddin i’w trawsffurfio yn ôl i “ganolbwyntiau dirgrynol ein cymunedau fel roeddent arfer bod”.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

‘Decisions based on politics, not economics’ - Jonathan responds to the Budget

George Osborne has delivered a budget based on politics instead of economics – that was the position of local MP Jonathan Edwards who has responded to the Chancellor’s Budget statement today.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Methiant Llafur i ymladd cornel Cymru yn gosod cynsail peryglus dros gyllido yn y dyfodol

Mae Aelod Seneddol lleol a Llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, Jonathan Edwards, yn dweud bod methiant llwyr Llywodraeth Lafur Cymru i ymladd cornel Cymru ar fater ariannu teg o HS2 wedi gosod cynsail peryglus i Lywodraeth San Steffan i yrru drwodd buddsoddiad mewn prosiectau seilwaith enfawr yn Lloegr, gan adael i Gymru i godi briwsion unrhyw arian canlyniadol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Jonathan yn rhybuddio'r Prif Weinidog ar referendwm yr UE

Mae AS Plaid Cymru Jonathan Edwards wedi rhybuddio'r Prif Weinidog o oblygiadau difrodus rhethreg risg a phryder i sicrhau pleidlais o blaid aros yn yr Undeb Ewropeaidd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Anerchiad Adam yn Lansiad yr Ymgyrch Plaid Cymru

Darllenwch anerchiad Adam yn lansaid yr ymgrych Plaid Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dylai Llywodraeth Cymru ymyrryd ym Mwrdd Iechyd Hywel Dda - Adam Price

Fynegodd Adam Price y dylai Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda dderbyn ymyrraeth wedi’i thargedu gan Lywodraeth Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd