Newyddion

Dylai Llywodraeth Cymru ymyrryd ym Mwrdd Iechyd Hywel Dda - Adam Price

Fynegodd Adam Price y dylai Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda dderbyn ymyrraeth wedi’i thargedu gan Lywodraeth Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae’n debyg y bydd 24 o ardaloedd digyswllt symudol yn cael eu troi ymlaen

Yn fuan mi fydd pedair ar hugain o ardaloedd yn Nyffryn Tywi sydd wedi eu dosbarthu yn bresennol fel ‘ardaloedd digyswllt’ ynghylch signal ffonau symudol yn mwynhau’r cyfleustra a gynigir gan gysylltedd. Dywedodd yr AS Jonathan Edwards y bydd mast ffôn symudol newydd yn cael ei godi ym mhentref Llanfynydd yn yr wythnosau nesaf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Araith - Banc Lloegr yn gweithio dros Gymru

Diolch, Madam Deputy Speaker.  I want to concentrate on four main themes: the issuing of Welsh-specific banknotes, the accountability of the central bank to Wales and her people, the name of the central bank, and the remit of the bank when it comes to setting interest rates.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

MP seeks significant changes to the Bank of England

Jonathan wants Welsh bank notes, a new governance structure and proper accountability for the 'Central Bank'

Local Member of Parliament and Plaid Cymru's Treasury spokesman, Jonathan Edwards, will propose sweeping changes to the Bank of England in a House of Commons debate today (Monday 1st February).

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyfraniad Jonathan yn ddadl seneddol ar y ddiwydiant dur

Darllenwch gyfraniad Jonathan yn dadl seneddol ar y diwydiant dur.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Maint yr argyfwng ynghylch ffisiotherapi oedolion wedi datgelu

Ond dyddiau ar ôl i Aelod Cynulliad Plaid Cymru Rhodri Glyn Thomas fynegi ei bryder ynglŷn â’r lefelau o staff ffisiotherapi yn yr uned strôc ddifrifol yn Ysbyty Glangwili, mae ffigyrau newydd wedi amlygu maint yr argyfwng yng ngorllewin Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pleidleisiau Lloegr-yn-unig

Ymunodd Jonathan â rhaglen Week in Westminster ar Radio 4 i drafod effeithiau 'Pleidleisiau Lloegr-yn-unig.'

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC yn pryderu am adferiad cleifion strôc

Mae’r Aelod Cynulliad Rhodri Glyn Thomas wedi mynegi ei bryder dros gleifion strôc yn Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru (Glangwili) ar ôl i Ddoctor gysylltu ag ef i ddweud nad oes digon o ffisiotherapyddion ar gael yn yr uned strôc ddifrifol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Colofn Jonathan yn y Carmarthen Journal - S4C

Tra bod nifer o bobl yn llongyfarch Margaret Thatcher ar sefydlu darlledwr yr iaith Gymraeg, S4C, mae’r rhan amlaf o lawer- yn enwedig trigolion lleol- yn iawn i gydnabod ymdrechion arwrol fy rhagflaenydd, Gwynfor Evans.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Jonathan yn cyhuddo'r llywodraeth o fusnesu mewn materion datganoledig

Mae AS Plaid Cymru Jonathan Edwards wedi cyhuddo'r llywodraeth o ‘anablu’ Undebau Llafur ac 'ymyrryd' ar faterion datganoledig, wrth i’r Mesur Undebau Llafur gael ei Ail Ddarlleniad yn Nhŷ'r Arglwyddi nos Lun.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd