Newyddion

Trident - Fy araith i'r Ty Cyffredin

Ahead of the parliamentary debate on Trident today, here is a chance to read the contribution Jonathan Edwards MP gave to the House of Commons during the last debate on Trident back in January 2015.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Sicrhau Dyfodol Cymru

Leanne Wood i ymuno ag Adam Price a Jonathan Edwards mewn digwyddiad yn Llandeilo i drafod dyfodol Cymru

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Adam yn annog Llywodraeth Cymru i roi pwysau ar Tata cyn cyfarfod bwrdd allweddol

Yn dilyn penderfyniad y DG i dynnu allan o’r Undeb Ewropeaidd, cynyddodd pwysigrwydd cyfarfod bwrdd Tata ar ddydd Gwener, medd Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros Gyllid a’r Economi Adam Price.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Jonathan yn cydnabod cyfraniad Gwynfor Evans

Mae Jonathan Edwards wedi cydnabod y cyfraniad gan Gwynfor Evans mewn dadl Seneddol.  Gwyliwch ei gyfraniad yma.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid yn coffau cyfraniad Gwynfor Evans- mab Sir Gaerfyrddin

Mi fydd y coffâd ers hanner canmlwyddiant etholiad Aelod Seneddol cyntaf Plaid Cymru, Gwynfor Evans, yn cychwyn yr wythnos hon gyda dadl Seneddol wedi ei harwain gan AS presennol Sir Gaerfyrddin, Jonathan Edwards.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyfweliad Jonathan gyda 'RT International'

Gwyliwch cyfweliad Jonathan gyda RT International yn siarad am refferendwm yr UE.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Adam: Cynllun Marshall i ail-godi economi Cymru

Yn dilyn y penderfyniad i adael yr UE, mae ar Gymru angen Cynllun Marshall i ail-godi economi Cymru, dywedodd Gweinidog Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Gyllid a’r Economi, Adam Price.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Jonathan: Refferendwm Ewrop - Fy meddyliau cychwynnol

Mae Jonathan Edwards AS yn amlinellu yn y Carmarthen Journal ei feddyliau cychwynnol ar ganlyniad refferendwm yr UE

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mesur Cymru 2016

Roedd Aelodau Seneddol yn trafod y Mesur Cymru heddiw.  Gwyliwch neu ddarllen cyfraniad Jonathan Edwards AS yma.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwleidyddion Plaid yn cefnogi gweithwyr amgueddfa leol ynghylch y sefyllfa ddidatrys gyda Llywodraeth Cymru

Mae gwleidyddion Sir Gaerfyrddin, Adam Price AC a Jonathan Edwards AS, wedi cefnogi gweithwyr amgueddfa wrth iddynt barhau i frwydro yn erbyn Llywodraeth Cymru dros newidiadau i’w cyflog ac amodau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd