Newyddion

Gwleidyddion Plaid yn croesawu allforio cig oen Cymreig i’r Unol Daleithiau

Mae gwleidyddion Sir Gaerfyrddin Jonathan Edwards ac Adam Price AC wedi croesawu’r cynigion a fyddai’n gweld yr Unol Daleithiau yn llacio’r cyfyngiadau yn ymwneud â mewnforio cig oen Cymreig.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Peidiwch â chosbi ffermwyr gyda chysylltedd gwael, meddai’r AC wrth Weinidog y Llywodraeth

Mae Adam Price AC wedi bwrw amheuaeth ar benderfyniad Llywodraeth Cymru i beidio â chysylltu â ffermwyr drwy’r post wrth ddosbarthu’r Cynllun Taliadau Gwledig, er gwaethaf y cyferbyniad cynyddol mewn cysylltedd digidol rhwng ardaloedd gwledig a gweddill Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Tlodi yn gwaethygu yng Nghymru

Mae Jonathan Edwards AS wedi rhybuddio bod angen gweithredu, nid geiriau, gan y Llywodraeth Llafur Cymreig i fynd i’r afael â’r lefelau ofnadwy a difrifol o dlodi yng Nghrymu.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn sicrhau lle i bortread Gwynfor Evans yn y Casgliad Celf Senddol

Mae curaduron y Tŷ Cyffredin ar fin prynu ac arddangos portread o’r diweddar Gwynfor Evans ar yr ystâd Seneddol yn dilyn cais gan AS Sir Gar Jonathan Edwards.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwleidyddion lleol yn hybu menter cysylltedd cymunedol

Cwmni mawr ffon symudol Vodafone yn gofyn am geisiadau gan ganolfannau cymunedol

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS lleol yn gwrthwynebu dileu cap ar daliadau dysgu ym mhrifysgolion Seisnig

Yr wythnos hon yn y Senedd fe wrthododd Plaid Cymru a Jonathan Edwards AS y Mesur Addysg Uwch a fydd yn dileu cap ar daliadau dysgu prifysgolion.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Trident - Fy araith i'r Ty Cyffredin

Ahead of the parliamentary debate on Trident today, here is a chance to read the contribution Jonathan Edwards MP gave to the House of Commons during the last debate on Trident back in January 2015.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Sicrhau Dyfodol Cymru

Leanne Wood i ymuno ag Adam Price a Jonathan Edwards mewn digwyddiad yn Llandeilo i drafod dyfodol Cymru

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Adam yn annog Llywodraeth Cymru i roi pwysau ar Tata cyn cyfarfod bwrdd allweddol

Yn dilyn penderfyniad y DG i dynnu allan o’r Undeb Ewropeaidd, cynyddodd pwysigrwydd cyfarfod bwrdd Tata ar ddydd Gwener, medd Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros Gyllid a’r Economi Adam Price.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Jonathan yn cydnabod cyfraniad Gwynfor Evans

Mae Jonathan Edwards wedi cydnabod y cyfraniad gan Gwynfor Evans mewn dadl Seneddol.  Gwyliwch ei gyfraniad yma.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd