Newyddion

Diffyg ffocws gan y llywodraeth yn niweidio ffawd economaidd Cymru

Mae Aelod Cynulliad Sir Gaerfyrddin a Gweinidog Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Gyllid a’r Economi, Adam Price, wedi rhybuddio fod diffyg eglurder Llywodraeth Cymru ar bolisi economaidd yn niweidio’r economi.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwleidyddion yn galw am ymchwiliad Cynulliad i uniad asiantaeth tai

Mae gwleidyddion Sir Gar Adam Price AC a Jonathan Edwards AS wedi galw am Ymchwiliad Pwyllgor y Cynulliad Cenedlaethol i’r uniad rhwng Asiantaethau Tai ‘Tai Cantref’ a Wales and West.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Buddsoddiad carbon-niwtral wedi croesawu gan Jonathan Edwards AS

Ymwelodd Jonathan Edwards AS â’r cwmni lleol D J Fuels Ltd i drafod sut mae’r cwmni teuluol lleol yn buddsoddi £250,000 i ehangu ei system gwres tanwydd biomas.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Y dadleuon dros adleoli’r Senedd

Heddiw yn The Times Redbox mae Jonathan Edwards wedi cyflwyno’r achos dros adleoli Senedd y DU i ffwrdd o Lundain

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Croesawu cwymp mewn diweithdra ond economi Cymru'n parhau i fod yn un cyflog-isel

Mae Adam Price AC Plaid Cymru dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr heddiw wedi croesawu'r cwymp mewn diweithdra Cymreig ond wedi rhybuddio fod penawdau cadarnhaol yn cuddio gwir stori twf diffyg gweithgarwch economaidd yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Meddiant Cymdeithas Tai Cantref “yn agored i adolygiad barnwrol”- Plaid Cymru

Mae penderfyniad cyfranddalwyr cymdeithas Tai Cantref i gyfuno â chymdeithas tai Wales a West yn “agored i adolygiad barnwrol” ac fe ddylid “rhoi terfyn” ar y broses- dyna’r neges gan wleidyddion Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, Adam Price AC a Jonathan Edwards AS, a ddywedodd yr oeddent yn dueddol o gefnogi gweithred o’r fath.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rigolyn lleol, Dafydd Tomos, i ymladd isetholiad Cilycwm dros Blaid Cymru

Mae Dafydd Tomos wedi cael ei ddewis i ymladd isetholiad Cilycwm ar Fedi 22ain yn dilyn marwolaeth y diweddar, Tom Theopholis.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae angen strategaeth wledig ar y cyd meddai gwleidyddion Plaid Cymru

Heddiw mae Jonathan Edwards AS a Simon Thomas AC wedi galw am strategaeth wledig ar y cyd i sicrhau lles parhaol y sector amaethyddol yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid yn croesawu adroddiad IFS yn amlygu’r pwysigrwydd o aelodaeth marchnad sengl

Heddiw fe groesawodd llefarydd Plaid Cymru ar faterion y Trysorlys, Jonathan Edwards AS, adroddiad newydd gan y Sefydliad dros Astudiaethau Cyllidol (IFS) yn amlygu’r pwysigrwydd parhaol o aelodaeth i'r farchnad sengl Ewropeaidd i economi'r DU.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Trigolyn o Benybanc yn dathlu ei wobr Legion d’honneur gyda Jonathan Edwards

Heddiw fe dderbyniodd trigolyn o Benybanc, Mr Howard Francis, y Legion d’honneur mewn cydnabyddiaeth o’i rôl yn yr ymosodiad ar Normandi yn 1944, wrth Jonathan Edwards AS yn ysbyty Glangwili.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd